duminică, 15 octombrie 2017

Ieromonahul Nicodim Onu – acuzat de colaboraționism și agitație antisovietică


Ieromonahul Nicodim Onu – acuzat de
colaboraționism și agitație antisovietică Părintele Nicodim în timpul detenției

Ieromonahul Nicodim, cu numele de mirean Nicoale Onu s-a născut în anul 1911 (era văr drept cu Egumenul Serafim Dabija, fost stareț al Schitului Zloți). Ajuns la maturitate, intră în ascultare la Mănăstirea Suruceni[1].  A fost hirotonit în treapta de ierodiacon, făcând o perioadă de timp ascultare la Mitropolie.
În primăvara anului 1943, ierodiaconii Nicodim Onu de la Mitropolie și Serafim Dabija, viețuitor al Mănăstirii Suruceni, prin ordinul autorităților eparhiale se deplasează la Zloți, pentru a organiza lucrările de însămânțare a terenului viitorului schit[2]. Până la ridicarea corpului de chilii, acești doi monahi au locuit într-o colibă. După zidirea bisericii și a chiliilor pentru viețuitorii schitului, în luna noiembrie 1943, ierodiaconul Serafim Dabija a fost hirotonit ieromonah și numit stareț al Schitului Zloți[3], ierodiaconul Nicodim Onu, fiind întărit în funcția de diacon al schitului, apoi hirotonit în treapta de ieromonah.
În anul 1944, părintele Nicodim Onu devine slujitor la biserica din Satul Nou[4], a fost numit preot și la biserica din satul Selemet, raionul Cimișlia[5]. La 27 octombrie 1947 părintele Nicodim a fost arestat, fiind acuzat de colaboraționism și agitație antisovietică printre enoriași[6]. Era învinuit că a întâmpinat în luna iulie 1941 cu pâine și sare trupele românești, care au intrat în Satul Nou și de faptul că împreună cu Serafim Dabija au construit mănăstirea în scopuri antisovietice  “transformând-o în unul dintre centrele de propagandă antisovietică din Moldova”[7].
Părintele Nicodim Onu a fost judecat în cadrul aceluiași proces cu părintele Serafim Dabija. În sentința de judecată se menționa că: “În baza art. 54-10, p. 11 și potrivit sancțiunii art. 54-2 al CC al RSS Ucrainene, pe Dabija Serafim Ivanovici, născut în anul 1915 și Onu Nicodim Stepanovici, născut în anul 1911, de pedepsit cu închiderea în lagărele de muncă de îndreptare pe timp de 10 ani pe fiecare, cu confiscarea întregii averi de la fiecare și cu pierderea drepturilor de alegere pe timp de 5 ani pe fiecare”[8].
Cei doi verișori preoți au fost repartizați într-un lagăr de muncă forțată de la Polul Nord. După ispășirea termenului de detenție, părintele Serafim revine în Moldova în martie 1955 și în următorul an, revine din Siberia și părintele Nicodim.
După reîntoarcerea din surghiun, părintele Nicodim Onu a slujit la biserica din localitatea Gâsca, suburbia orașului Tighina[9], apoi s-a retras la Mănăstirea Noul Neamț, unde a viețuit până la închiderea așezământului monahal. Din darea de seamă a Împuternicitului Consiliului pentru Problemele Bisericii Ortodoxe Ruse din RSSM din 12 decembrie 1962, aflăm că părintele Nicodim Onu “activa ilegal” în localitățile Cociulia, Chirsova și alte sate din raionul Comrat[10]. În urma acestor constatări, părintelui i s-a interzis să mai activeze ca preot, fiind înregistrat pentru parohia Gâsca în calitate de cântăreț bisericesc. Pentru că a botezat “ilegal” la casele oamenilor din satul Cioburciu, în anul 1970 părintele a fost oprit de a sluji, fiind scos de la evidență[11]. Părintele a locuit în continuare în casa sa din Tighina, fără serviciu, neavând nici o sursă de venit.

                                  Protoiereu Ioan Lisnic

[1] Nicolae Dabija, Drumul spre Biserică, rânduri și gânduri creștine, Tipografia “Europress”, Chișinău, 2013, p. 211
[2] Mănăstiri și Schituri din Republica Moldova, p. 633
[3] Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului, nr. 11, 1943, p. 14, 20
[4] Nicolae Dabija, Drumul spre Biserică, p. 212
[5] Teodor Candu, Pr. Octavian Moșin, p. 97
[6] Cartea Memoriei, Catalog al victimilor totalitarismului comunist, V. 1, Chilșinău, 1999, p. 458
[7] Nicolae Dabija, Părintele Serafim, Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013), Simpozion științific internațional, 14-15 octombrie 2013, Chișinău, 2013, p. 573-574
[8] Ibidem
[9] Nicolae Dabija, Drumul spre Biserică, p. 203-213
[10] V. Pasat, V. 3, p. 201
[11] Ibidem, p. 523


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu