vineri, 26 mai 2017

Părintele Serafim Gheorhiu – unul dintre martirii temnițelor comuniste

                Părintele Serafim Gheorhiu –                    unul dintre martirii temnițelor comunistePărintele Serafim Gheorhiu, cu numele de mirean, Spiru (Spiridon) Luis-Gheorghiu, s-a născut în Franța la 12 iulie 1908, în familia lui Gheorhe Luis, comandantul unei nave maritime de cursă lungă. A fost botezat pe crucișătorul “Amiral Nelson”, când vasul se afla ancorat într-un port dn Franța[1]. Cănd avea vârsta de numai 5 ani rămâne orfan de mamă, iar mai târziu, îi moare și tata. A fost înfiat de către Nicolae Gheorghiu, inginer de nave maritime, un bun prieten cu căpitanul Luis[2]. În anul 1915, părinții săi adoptivi se stabilesc la Brăila, unde tânărul Spiridon Luis-Gheorghiu își face studiile preuniversitare. Urmează studiile la Facultatea de Litere din București, după care activează în calitate de profesor de franceză la Liceul “Nicolae Bălcescu” din Brăila, la Seminarul “Sf. Apostol Andrei” din Galați și apoi la Seminarul Teologic din Chișinău[3]. Avea o convingere profundă în credință și o trăire potrivit Evangheliei, povățuind și ajutând pe învățăceii săi și pe alții pe calea credinței.
La 1 aprilie 1942 este tuns în monahism de către Î.P.S Efrem, Locotenent al Arhiepiscopiei Chișinăului, primind numele de călugărie, Serafim. Iată ce se scria pe paginile Revistei Misionarul despre acest eveniment: “Într-o atmosferă intimă este tuns în monahism de către Efrem, locotenent de arhiepiscop în capela Arhiepiscopiei Chișinăului […] Nouă ne-a fost drag tuturor domnul profesor Gheorghiu. El mărturisește multă cunoștință cărturărească și o adâncă smerenie în fața lui Dumnezeu […] Ne este cu mult mai aproape acum când îl vom vedea lucrând pe terenul misionar și multe sperăm de la dânsul. Călugăria ortodoxă îl primește cu toată dragostea și este mândră de el.”[4] A fost hirotonit în treapta de ierodiacon și peste câteva luni în treapta de ieromonah, pe seama capelei Casei Arhierești din Chișinău. Pe parcursul aflării sale la Chișinău, devine un colaborator fidel al Revistei Misionarul. Iată și câteva titluri ale materialelor publicate în această revistă: Episcopul Calinic al Râmnicului[5], Pentru trezire duhovnicească[6], Tradiția sfințeniei în Biserica Ortodoxă[7] ș.a.
În unul dintre materialele sale publicate, părintele Serafim vine cu un îndemn și către clerici, iată ce scria părintele ieromonah: “Sufletele nu se câștigă prin pleava vorbelor, ele se cuvine mai întâi, îndelung cerute de la Tatăl îndurărilor și al luminilor. Preotul care nu se roagă e o monstruozitate, e ca un ostaș trădător ce-și lasă armele și munițiile și se dă legat în mâna vrăjmașului. Deci, în primul rând, ni se cuvine o viață lăuntrică bogată, rugăciune adâncită cât mai multă, citirea Sf. Scripturi și a altor cărți luminătoare de suflet, ni se cuvin lacrimi și îngenuncheri și atunci vom vedea cum Harul Dumnezeiesc va străluci în cuvintele noastre, ce se vor face miezoase și dulci, și vor câștiga soiuri de suflete pentru Hristos și viața veșnică, nu prin talentul sau iscusința noastră, sau prin cine știe ce virtuți sau merite personale, ci prin Harul și îndurarea Aceluia care a zis: “Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și V-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în Numele Meu să vă dea.” (Ioan XV, 16)[8].
Numele părintelui Serafim Gheorghiu îl întâlnim și în lista predicatorilor de la Biserica Catedrală din Chișinău. A predicat în Catedrala din Chișinău, în a doua jumătate a anului 1942, la 12 iulie, 4 octombrie și 20 decembrie[9].  Pentru activitate pastorală și misionară rodnică, la data de 20 decembrie 1942,  părintele ieromonah Serafim a fost hirotesit în treapta de Singhel, iar la 21 ianuarie 1943, în treapta de Protosinghel[10].
Printre cucernicii preoți și clericii monahali care erau înscriși pentru a face misionarism în cadrul Misiunii Ortodoxe din Transnistria, era înscris și părintele Serafim Gheorghiu[11]. În perioada 1943-1944, părintele se afla la Mănăstirea de călugări Bolșoi Fontan din Odesa[12], stareț al acestei mănăstiri era ieromonahul Gherman Zavatta, italian de origine și catolic convertit la ortodoxie[13].
La retragerea autorităților românești în 1944, părintele Serafim Gheorghiu a rămas la Mănăstirea Bolșoi Fontan din Odesa. A fost arestat de către agenții Ministerului Securității sovietice și judecat la 10 ani de lagăr. Anii de detenție îi grăbesc sfârșitul. Astfel, trece la Domnul în anul 1947, fiind asistat de către preotul basarabean Misail Chiriță[14].
Despre martiriu părintelui Serafim Gheorghiu, cât și despre situația bisericilor din Odesa, după 1944, aflăm dintr-o scrisoare a părintelui Gherman (Armando) Zavatta din 28 iulie 1954, adresată Mitropolitului Visarion Puiu, fost Șef al Misiunii Ortodoxe din Transnistria (1942-1943), aflat în acea vreme în pribegie, în localitate Viels Maison-Aisine, la 96 km de Paris. Iată ce îi scria părintele Zavatta marelui ierarh: “… am fost martor ocular când în 1944 hoardele bolșevice au profanat opera și truda scumpului meu Mitropolit. Frumoasa reședință metropolitană reconstruită de Voi a fost prefăcută în sediu central al N.K.V.D. – ului; reședința Misiunii și casa anexă pentru preoți a fost ocupată de armata roșie, capela Universității a fost imediat distrusă. Noi sărmanii, cei rămași […] cu turma credincioasă lui Dumnezeu, așteptând lupul răpitor. A mai rămas și ieromonahul Serafim Gheorghiu din România. Acesta, arestat și apoi condamnat la zece ani de muncă silnică, moare în 1947 la Komorovo, asistat de preotul Misail Chiriță, în urma chinurilor bolșevicilor. Am plâns mult și m-am rugat pentru scumpa Românie, subjugată de trupele barbare sovietice. România este un martiriu mai mult în cer [...]. Să ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le deie putere și libertate întregului popor rus (care suferă mai mult decât toți) și românilor supuși celei mai cumplite barbarii, pe care lumea civilizată puțin o cunoaște și puțin vrea să o cunoască[15].

                                         Protoiereu Ioan Lisnic

[1] Preot Eugen Drăgoi, Un martir la Dunărea de Jos, Ziarul Viața liberă, Galați, nr. 4872, 11 noiembrie, 2005, p. 12
[2] Ibidem
[3] Radu Preda, Luciditatea martirică, adevărul.ro, 31 august, 2016
[4] Revista Misionarul, nr. 2-3, 1942, p. 145
[5] Idem, nr. 4-5-6, 1942, p. 248-258
[6] Idem, nr. 7-10, 1942, p. 374-377
[7] Idem, nr. 11-12, 1942, p. 462-478
[8] Idem, nr. 7-10, 1942, p. 376
[9] Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului, nr. 3, 1942, p. 16
[10] Idem, nr.1, 1943, p. 23
[11] Revista Misionarul, nr. 7-9, 1943, p. 569
[12] Pr. Eugen Drăgoi, Acareturile din Galați, ale schitului românesc Prodromul (VI), Revista Dunărea de Jos, nr. 153, noiembrie, 2014, p. 47   
[13] Revista Misionarul, nr. 7-9, 1943, p. 531-532
[14] Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu, Documente din pribegie (1944-1963), Editura Moldopress, Pașcani, 2002, p. 147-148
[15] Ibidem

sâmbătă, 13 mai 2017

Preotul Atanasie Costev (Apostol) – arestat și deportat în Siberia


Preotul Atanasie Costev (Apostol) –
arestat și deportat în SiberiaBiserica din Tomai, Comrat

Preotul Atanasie Costev (Apostol) s-a născut la 4 august 1894. Era absolvent al Școlii normale și auditor al cursurilor misionare[1]. La 27 mai 1916 a fost numit cântăreț la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din satul Conovca, jud. Hotin[2]. A fost hirotonit preot la 23 aprilie 1917 pe seama Bisericii “Sf. Ier. Nicolae” din localitatea Împuțita (Vlădeni), jud. Ismail[3], iar la 1 iulie 1923, transferat la Biserica “Sf. Arh. Mihail” din Bașcalia (com. Chirsova), jud. Tighina[4].
Pentru merite în activitatea pastorală, părintele Atanasie a fost decorat în repetate rânduri cu distincții bisericești, la 22 aprilie 1922 și 2 ianuarie 1932[5]. Ultima parohie a părintelui Atanasie Costiev (Apostol) a fost com. Tomai (plasa Comrat), jud. Tighina[6], cu Biserica “Adormirea Maicii Domnului”.
În primul an de ocupație sovietică (1940-1941), a fost arestat de către agenții organelor NKVD și deportat în Siberia[7]. Despre viața lui de mai departe nu se cunoaște nimic.

                                         Protoiereu Ioan Lisnic


[1] Anuarul Arhiepiscopiei Chișinăului, Tipografia Eparhială Cartea Românească, Chișinău, 1930, p. 126
[2] Kisheniovskie Eparhialie Vedomosti, nr. 24, 1916, p. 115
[3] Anuarul Arhiepiscopiei Chișinăului
[4] Rev. Luminătorul, nr. 15, 1923, p. 2
[5] Idem, nr. 11, 1922, p. 7; nr. 5, 1932, p. 227
[6] Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului, Foaia oficială lunară, nr. 1, 1943, p. 13
[7] Ibidem; Ioan Opriș, Despre problematica preoților români refugiați din teritoriile cedate (1940-1941), Revista Muzeului Național de Istorie a României, XXIV, 2012, p. 293

miercuri, 10 mai 2017

Preotul Anton Alexandru – arestat și întemnițat în repetate rânduri

Preotul Anton Alexandru –
arestat și întemnițat în repetate rânduri


Biserica din Căinarii Vechi, Soroca 


Preotul Anton D. Alexandru s-a născut la 4 octombrie 1915 în localitatea Gropnița, județul Iași[1]. După absolvirea studiilor teologice a fost hirotonit în treapta de diacon, la 6 august 1942 și în următoarea zi în treapta de preot. Sf. Taină a Preoției a fost săvârșită de către P.S. Partenie Ciopron, Episcopul Armatei Române, Locotenent (locțiitor) al Episcopiei Hotinului cu reședința la Bălți (1941-1944) în cadrul Sf. Liturghii, oficiată în Biserica Militară din orașul Bălți[2]. La 1 septembrie 1942, părintele Anton a fost numit slujitor la Biserica “Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Căinarii Vechi, județul Soroca[3].
A păstorit credincioșii din parohia Căinarii Vechi până în martie 1944. Din cauza înaintării armatei sovietice a fost nevoit să se retragă la Iași. În iulie 1945, părintele a fost arestat și încarcerat timp de trei luni în lagărul de la Galata, Iași, fără să fie judecat[4].
La 19 iulie 1952 a fost arestat, fiind învinuit, cum că în perioada 1940-1941 ar fi fost șef de sector al legionarilor. Judecata la condamnat la 5 ani de detenție. Fiind trimis în lagărul de muncă forțată de la Bicaz, apoi transferat în lagărul de la Borzești, fiind eliberat în anul 1954[5].
A fost arestat din nou la 24 septembrie 1959 și după o anchetă care a durat 8 luni, a fost condamnat de către Tribunalul Militar Iași la 8 ani de detenție și confiscarea averii, fiind întemnițat în penitenciarile de la Jilava și Aiud[6]. La 31 iulie 1964 părintele a fost eliberat. La scurt timp după eliberare, din cauza condițiilor inumane și a schinjiurilor la care a fost supus în timpul detenției, trece la Domnul[7]. Potrivit altor surse, părintele Anton Alexandru, în anii 70 ai secolului trecut, a fost slujitor la Biserica “Sf. Împ. Constantin și Elena” din parohia Al. I. Cuza, Protopopiatul Pașcani[8].


                                         Protoiereu Ioan Lisnic
[1] Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989), Biserica Ortodoxă, Contact, contribuții@procesulcomunismului.com., 2004, p. 7
[2] Biserica Basarabeană, Organul Eparhiei Hotinului, nr. 4, 1942, p. 236-237
[3] Ibidem, p. 256
[4] Cicerone Ionițoiu, Victimile terorii comuniste, Arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar A-B,
 Ed. Mașina de scris, București, 2000, Procesul comunismului, wwwprocesilcomunismului.com.
[5] Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989), p. 7
[6] Cicerone Ionițoiu, op. cit.
[7] Scurt pomelnic al clerului ortodox din închisorile comuniste, Sursa: https://manastirea.petru-voda.ro/2015/05/14/scurt-pomelnic-al-clerului-ortodox-din-inchisorile-comuniste/, consultat, 22.01.2017, ora, 20.40 
[8] Constantin Ciofu, Două biserici îmbracă veşmântul sfinţirii, Ziarul Lumina, 02 Septembrie 2010