sâmbătă, 13 mai 2017

Preotul Atanasie Costev (Apostol) – arestat și deportat în Siberia


Preotul Atanasie Costev (Apostol) –
arestat și deportat în SiberiaBiserica din Tomai, Comrat

Preotul Atanasie Costev (Apostol) s-a născut la 4 august 1894. Era absolvent al Școlii normale și auditor al cursurilor misionare[1]. La 27 mai 1916 a fost numit cântăreț la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din satul Conovca, jud. Hotin[2]. A fost hirotonit preot la 23 aprilie 1917 pe seama Bisericii “Sf. Ier. Nicolae” din localitatea Împuțita (Vlădeni), jud. Ismail[3], iar la 1 iulie 1923, transferat la Biserica “Sf. Arh. Mihail” din Bașcalia (com. Chirsova), jud. Tighina[4].
Pentru merite în activitatea pastorală, părintele Atanasie a fost decorat în repetate rânduri cu distincții bisericești, la 22 aprilie 1922 și 2 ianuarie 1932[5]. Ultima parohie a părintelui Atanasie Costiev (Apostol) a fost com. Tomai (plasa Comrat), jud. Tighina[6], cu Biserica “Adormirea Maicii Domnului”.
În primul an de ocupație sovietică (1940-1941), a fost arestat de către agenții organelor NKVD și deportat în Siberia[7]. Despre viața lui de mai departe nu se cunoaște nimic.

                                         Protoiereu Ioan Lisnic


[1] Anuarul Arhiepiscopiei Chișinăului, Tipografia Eparhială Cartea Românească, Chișinău, 1930, p. 126
[2] Kisheniovskie Eparhialie Vedomosti, nr. 24, 1916, p. 115
[3] Anuarul Arhiepiscopiei Chișinăului
[4] Rev. Luminătorul, nr. 15, 1923, p. 2
[5] Idem, nr. 11, 1922, p. 7; nr. 5, 1932, p. 227
[6] Buletinul Arhiepiscopiei Chișinăului, Foaia oficială lunară, nr. 1, 1943, p. 13
[7] Ibidem; Ioan Opriș, Despre problematica preoților români refugiați din teritoriile cedate (1940-1941), Revista Muzeului Național de Istorie a României, XXIV, 2012, p. 293

miercuri, 10 mai 2017

Preotul Anton Alexandru – arestat și întemnițat în repetate rânduri

Preotul Anton Alexandru –
arestat și întemnițat în repetate rânduri


Biserica din Căinarii Vechi, Soroca 


Preotul Anton D. Alexandru s-a născut la 4 octombrie 1915 în localitatea Gropnița, județul Iași[1]. După absolvirea studiilor teologice a fost hirotonit în treapta de diacon, la 6 august 1942 și în următoarea zi în treapta de preot. Sf. Taină a Preoției a fost săvârșită de către P.S. Partenie Ciopron, Episcopul Armatei Române, Locotenent (locțiitor) al Episcopiei Hotinului cu reședința la Bălți (1941-1944) în cadrul Sf. Liturghii, oficiată în Biserica Militară din orașul Bălți[2]. La 1 septembrie 1942, părintele Anton a fost numit slujitor la Biserica “Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Căinarii Vechi, județul Soroca[3].
A păstorit credincioșii din parohia Căinarii Vechi până în martie 1944. Din cauza înaintării armatei sovietice a fost nevoit să se retragă la Iași. În iulie 1945, părintele a fost arestat și încarcerat timp de trei luni în lagărul de la Galata, Iași, fără să fie judecat[4].
La 19 iulie 1952 a fost arestat, fiind învinuit, cum că în perioada 1940-1941 ar fi fost șef de sector al legionarilor. Judecata la condamnat la 5 ani de detenție. Fiind trimis în lagărul de muncă forțată de la Bicaz, apoi transferat în lagărul de la Borzești, fiind eliberat în anul 1954[5].
A fost arestat din nou la 24 septembrie 1959 și după o anchetă care a durat 8 luni, a fost condamnat de către Tribunalul Militar Iași la 8 ani de detenție și confiscarea averii, fiind întemnițat în penitenciarile de la Jilava și Aiud[6]. La 31 iulie 1964 părintele a fost eliberat. La scurt timp după eliberare, din cauza condițiilor inumane și a schinjiurilor la care a fost supus în timpul detenției, trece la Domnul[7]. Potrivit altor surse, părintele Anton Alexandru, în anii 70 ai secolului trecut, a fost slujitor la Biserica “Sf. Împ. Constantin și Elena” din parohia Al. I. Cuza, Protopopiatul Pașcani[8].


                                         Protoiereu Ioan Lisnic
[1] Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989), Biserica Ortodoxă, Contact, contribuții@procesulcomunismului.com., 2004, p. 7
[2] Biserica Basarabeană, Organul Eparhiei Hotinului, nr. 4, 1942, p. 236-237
[3] Ibidem, p. 256
[4] Cicerone Ionițoiu, Victimile terorii comuniste, Arestați, torturați, întemnițați, uciși. Dicționar A-B,
 Ed. Mașina de scris, București, 2000, Procesul comunismului, wwwprocesilcomunismului.com.
[5] Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România (1948-1989), p. 7
[6] Cicerone Ionițoiu, op. cit.
[7] Scurt pomelnic al clerului ortodox din închisorile comuniste, Sursa: https://manastirea.petru-voda.ro/2015/05/14/scurt-pomelnic-al-clerului-ortodox-din-inchisorile-comuniste/, consultat, 22.01.2017, ora, 20.40 
[8] Constantin Ciofu, Două biserici îmbracă veşmântul sfinţirii, Ziarul Lumina, 02 Septembrie 2010