duminică, 25 martie 2018

Preotul Mihail Orjehovschi – judecat pentru „colaboraționism”


Preotul Mihail Orjehovschi –
judecat pentru „colaboraționism”
Preotul Mihail Orjehovschi s-a născut la 8 noiembrie 1896 în localitatea Tribisăuți, jud. Hotin (actualmente r-nul Briceni). În anul 1913 a absolvit școala parohială din satul natal, continuând studiile la Școala de cântăreți din Chișinău[1]. În anul 1919 a fost numit cântăreț la Biserica “Sf. Dimitrie” din Gvozdăuți, jud. Hotin[2].
În anul 1944, după reinstaurarea puterii sovietice, cântărețul bisericesc Mihail Orjehovschi a fost arestat, fiind învinuit de colaboraționism. Judecata l-a condamnat la 10 ani  privațiune de libertate în lagărele de muncă forțată. A fost eliberat în anul 1953, activând în calitate de cântăreț la biserica din Cobolcin, din fostul județ Hotin[3]. În următorul an a fost hirotonit preot pe seama Bisericii “Înălțarea Domnului” din localitatea Babin, r-nul Chelmeneț, reg. Cernăuți.
În perioada anilor 1970-1983, părintele Mihail Orjehovschi a slujit la Biserica “Sf. Parascheva” din Broscăuții Vechi și Biserica “Sf. Ap. Petru și Pavel” din Zrubul Vechi, r-nul Storojineț. Pentru activitate pastorală și misionară rodnică a fost gratificat cu mai multe distincții bisericești, fiind ridicat în rangul de protoiereu și în anul 1980 decorat cu creucea cu pietre scumpe[4].
Părintele Mihail Orjehovschi trece la Domnul la 19 iunie 1987. Slujba înmormântării a fost săvârșită în biserica din Broscăuții Vechi fiind înmormântat în cimitirul din localitate[5]

                                         Protoiereu Ioan Lisnic

                                                


[1] Журнал Московской Патриархии (ЖМП),  nr. 7, 1988, p. 43
[2] Episcopia Hotimului, Anuar, Tipografia Eparhială ”Cartea Românească”, Chișinău, 1930, p. 104
[3] Мандзяк, Олексiй, Православна Церква на Сокиреанщинi, Сокиряны, 2016, p. 564
[4] ЖМП, nr. 7, 1988, p. 43
[5] Ibidem
vineri, 16 martie 2018

FRAȚII VLADIMIR ȘI LEONID DEREVENCO, MEDICI BASARABENI DE TALIE MONDIALĂ


FRAȚII VLADIMIR ȘI LEONID DEREVENCO,

MEDICI BASARABENI DE TALIE MONDIALĂOriginari dintr-o familie de viță nobilă din satul Putinești, jud. Soroca, frații Vladimir și Leonid Derevenco aveau studii temeinice în domeniul medicinii. Vladimir Derevenco a fost medic militar, “leib-medic” al familiei împăratului rus, Nicolai al II-lea, apoi profesor universitar. În perioada stalinistă a fost supus represiunilor fiind  judecat din cauza “concepțiilor monarhiste”. După eliberarea din detenție a activat în calitate de medic. Își încheie drumul vieții pământești în anul 1938. Fratele său, Leonid, a activat în calitate de medic în jud. Bălți, apoi în calitate de  șef al Spitalului de grăniceri, medic secundar la Spitalul Curții Imperiale din Țarskoe Selo. În 1918 revine în Basarabia, activând în calitate de medic, contribuind în combaterea epidemiei de tifos exantematic. Dr. Leonid Derevenco a mai activat la Spitalul de Tuberculoși, Spitalul de copii și Spitalul Imprimeriei Statului din Chișinău. A încetat din viață la 17 iulie 1942.


Vladimir Derevenco s-a născut la 29 iunie 1879 în localitatea Putinești, jud. Soroca. Părinții săi, Nicolae și Varvara (Bodimo) Derevenco, erau de viță nobilă, originari din satul Chișcăreni, jud. Iași (Bălți), stabiliți la Putinești. A fost botezat la 1 iulie 1879 în Biserica “Sf. Nicolae” din Putinești de către preotul Teofil Bejan, având naș pe proprietarul din Chișcăreni, Ioan Bodimo[1].


Viitorul profesor în medicină, Vladimir Derevenco a învățat întâi la Gimnaziul de băieți nr. 1 din Chișinău, apoi la Academia Militară de Medicină din Peterburg, studii pe care le-a absolvit cu mențiune în anul 1904. Tot în acel an a fost mobilizat în armata țaristă, fiind numit medic militar într-o unitate de artilerie. În timpul Războiului ruso-japonez (1904-1905) a activat la Punctul medical de pansament de pe linia frontului. Începând cu anul 1905 a fost medic al clinicii Academiei Militare de Medicină din Peterburg, secția chirurgie. În anul 1908 susține teza de doctor în medicină, activând în continuare în calitate de profesor universitar[2].
În anul 1912, Vladimir Derevenco devine medicul de familie a împăratului Nicolai al II-lea, primind titulatura de “leib-medic”. Moștenitorul tronului, Alexei Nicolaevici suferea de o boală ereditară și anume de hemofilie, fiind sub supravegherea permanentă a medicului Derevenco. Fiul medicului Derevenco, Nicolae devine cel mai bun prieten al lui Alexei “țesarevici”.


În timpul Primului Război Mondial, V. Derevenco a contribuit mult la organizarea spitalelor de răniți prin suportul financiar al familiei împărătești.
După abdicarea de la tron a ultimului împărat al Rusiei, medicul basarabean Derevenco a continuat să ofere serviciile sale medicale familiei împăratului, urmându-i și în exil. După asasinarea de către bolșevici a împăratului Nicolai al II-lea împreună cu membrii familiei sale, Derevenco a activat în calitate de medic, apoi în calitate de profesor universitar[3].


Din cauza “concepțiilor monarhiste”, în anul 1930, Vladimir Derevenco împreuna cu fiul său sunt arestați. Au fost condamnați pentru activitate antisovietică la câte 5 ani de închisoare. După eliberarea din temniță, V. Derevenco activează în calitate de medic în diferite spitale.
Își găsește sfârșitul în anul 1938, în urma unui atac de cord,  când se grăbea ca să acorde un prim ajutor unui grav bolnav. A fost înmormântat într-un cimitir din orașul Dnepropetrovsk (Ukraina), unde activase în ultimii săi ani de viață[4].       
După decesul medicului V. Derevenco, soția sa impreuna cu fiul Nicolae se stabilesc la Kiev. În timpul războiului, Nicolae Derevenco, pentru a evita fabricarea unui nou dosar de acuzare din partea sovieticilor, se refugiază în Germania, apoi în SUA. A murit în anul 2003, aflându-se în Brazilia[5].


Leonid Derevenco s-a născut la 6 august 1881 în familia proprietarului de viță nobilă, Nicolae și a Varvarei Derevenco din satul Putinești, jud. Soroca. A fost botezat la 28 august în Biserica “Sf. Nicolae” din Putinești de către preotul Teofil Bejan, având naș pe proprietarul din Chișcăreni, Ioan Bodimo[6].


În anul 1900, L. Derevenco a absolvit Liceul „Hașdeu” din Chișinău, apoi a învîțat la Universitatea de Medicină din Zurich (Elveția), după absolvirea studiilor a susținut examenul de echivalare la Universitatea din Kazani (Rusia), susținând și teza de doctor în medicină. A fost medic de circumscripție în jud. Bălți, apoi șef al Spitalului de grăniceri (1909-1913) si din anul 1913, numit medic la Spitalul Curții Imperiale din Țarskoie Selo[7]. În perioada anilor 1914-1918 a fost șeful Lazaretului surorilor de caritate a Societății Crucii Roșii[8]. Revine în Basarabia înainte de a se stabili frontiera pe Nistru, activănd în calitate de medic la spitalul de boli infecțioase din Chișinău. A contribuit mult în combaterea epidemiei de tifos exantematic[9].
La mijlocul anilor 30 ai secolului trecut, doctorul în medicină Leonid Derevenco îndeplinea funcția de medic al Spitalului de Tuberculoși, al Spitalului de copii și al Imprimeriei Statului din Chișinău. Era și un membru activ al unor societăți obștești care activau în acea vreme la Chișinău. Pentru merite în activitatea sa profesională a fost decorat cu “Meritul sanitar”, cl. I-a[10].


Dr. Leonid Derevenco încetează din viață la 17 iulie 1942. Iată ce se scriea într-un necrolog, publicat în Ziarul Basarabia: “Colegiul Medicilor din jud. Lăpușna și din Municipiul Chișinău, adânc îndurerați de moartea prematură a colegului lor, Dr. Leonid N. Derevenco, aduce pe această cale familiei sincere condoleanțe ale colegilor. Înmormântarea are loc Duminică, 19 iulie, la orele 16, cortegiul pornind de la locuința defunctului, din Chișinău, str. I. C. Brătianu 49, colt cu str. Mihai Viteazul”[11].

                                
                                        Protoiereu Ioan Lisnic[1] ANRM, F. 211, inv. 15, d. 35, f. 110; ANRM, F. 211, inv. 1, d. 544, f. 74; ANRM, F. 211, inv. 12, d. 53, f. 676
[2] Шевцова З. И., Гапонов В. В., Страницы жизни лейб-медика семьи Николая II, Владимира Николаевича Деревенко, У истоков российской государственности (Роль женщин в истории династии Романовых): Иследования и материалы, Книга 2, КГУ им. К. Э. Циолковского, Калуга, 2012, p. 159- 169
[3] Ронжин С. Г., Некрылов С. А., Владимир Николаевич Деревенко – чести не уронивший // Сибирский государственный медицинский университет, Бюллетень сибирской медицины. — Томск, nr. 3, 2010, p. 151-153
[4] Шевцова З. И., Гапонов В. В., op. cit.
[5] Владимир Гладышев, Тайна доктора Деревенко, Газета  Пермские новости, 20 noiembrie 2009  
[6] ANRM, F. 211, inv. 6, d. 196, f. 115
[7] Figuri contemporane din Basarabia, A-D, Editura „ARPID”, Chișinău, 1939, p. 47
[8] Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии на 1914-1915 гг., Издание С-Петербургской Губернскаго Статитическаго Комитета, С-Петербургъ, 1914, p. 332
[9] Figuri contemporane din Basarabia, p. 47
[10] Ibidem
[11] Ziarul Basarabia, nr. 317, 20 iule 1942duminică, 11 martie 2018

Monahul Nichifor Ciobanu - acuzat de agitație antisovietică, calomnierea regimului sovietic și a sistemului colhoznicMonahul Nichifor Ciobanu - acuzat de agitație antisovietică,
calomnierea regimului sovietic și a sistemului colhoznic
Monahul Nichifor, cu numele de mirean Nicolae Ciobanu s-a născut la 3 decembrie 1907 în familie de țărani. Părinții săi erau Ioan și Sofia Ciobanu din satul Roșieticii Noi, jud. Soroca. A fost botezat la 8 decembrie în Biserica “Sf. Nicoale” din Rogojeni de către preotul Ioan Nagacevschi, având naș pe locuitorul din Roșieticii Noi, Ioan Guțuleac.
După absolvirea școlii primare din satul natal, tânărul Nicolae Ciobanu alege viața monahală, stabilindu-se la Mănăstirea Dobrușa. În anul 1927, cînd avea 20 de ani, a fost tuns în monahism cu numele Nichifor. La mănăstire a îndeplinit funcția de șef de prisacă, îndeplinind și alte îndatoriri. În toamna anului 1941 a fost transferat la Mănăstirea Bocancea.
În luna martie a anului 1944, din cauza apropierii liniei frontului, monahul Nichifor se refugiază peste Prut, de unde revine în luna mai stabilindu-se la Mănăstirea Suruceni, apoi revine la Mănăstirea Dobrușa. Câteva luni, din februarie până în aprilie 1948 a viețuit la Mănăstirea Sârbești, fiind arestat la 20 aprilie 1948. Era acuzat de agitație antisovietică, calomnierea regimului sovietic și a sistemului colhoznic. Judecata a avut loc la 12 august 1948, fiind condamnat la 10 ani privațiune de libertate și suspendarea drepturilor civice pe un termen de 5 ani.
După ispășirea termenului de detenție, mohahul Nichifor Ciobanu revine în RSSM. În anul 1961 era viețuitor la Mănăstirea Hârbovăț. A fost reabilitat de către Judecătoria Supremă a R. Moldova, la 11 decembrie 1995.

                                        Protoiereu Ioan Lisnic

sâmbătă, 10 martie 2018

Cântărețul bisericesc Sava Ouș – arestat, judecat și deportat în SiberiaCântărețul bisericesc Sava Ouș –
arestat, judecat și deportat în SiberiaCântărețul bisericesc Sava Ouș s-a născut la 28 octombrie 1887. După susținearea examenului pentru a ocupa postul de cântăreț, în 1918 a fost numit cântăreț la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Dubna, jud. Soroca[1].
În primul an de ocupație sovietică (1940-1941), cântărețul bisericesc Sava Ouș a fost arestat, judecat și deportat în Siberia. În darea de seamă a protopopiei cercului 3 Soroca din  24 noiembrie 1942 era publicată lista clericilor pensionați și deportați. Soția cântărețului Sava, deportat de bolșevici avea să primească o primă de jutor[2].
Despre arestarea și deportarea cântărețului bisericesc Sava Ouș, preotul Ioan Bodiu de la biserica din Dubna avea să scrie mai târziu: “Prin luna noiembrie a fost ridicat cântărețul meu Sava Ouș, condamnat la 5 ani exil, pentru că n-a transportat pâinea la stat la timp, în fond cauza a fost aceia că a plecat ginerele peste Prut. L-au judecat la Târgul Vertiujeni, două evreice și un evreu, toți trei în vârstă de 18 ani. Cântărețul nici până astăzi n-a venit...”[3].

                                  Protoiereu Ioan Lisnic

[1] Episcopia Hotinului, Anuar, 1930, p. 116
[2] ANRM, F. 1217, d. 1049, f. 57
[3] Preot Ioan Bodiu, Cum am slujit substăpânirea sovietică, Episcopia Hotinului, Foaie Eparhială Oficială, nr. 4, 1941, p. 86

miercuri, 7 martie 2018

Preotul Leonid Cijacovschi - condamnat pentru „uneltire contra ordinii sociale”


Preotul Leonid Cijacovschi - condamnat
pentru „uneltire contra ordinii sociale”Preotul Leonid Cijacovschi s-a născut la 6 august 1913 în familie de țărani. Părinții săi erau Vicențiu și Iulita Cijacovschi din localitatea Țarigrad, jud. Soroca. Avea studiile Facultății de Teologie[1], după absolvirea studiilor a fost hirotonit preot. Până la 1 iulie 1942 a slujit la Biserica “Sf. Nicolae” din Chetroșica Nouă, jud. Bălți, apoi a fost transferat la Biserica “Sf. Arh. Mihail” din localitatea Visoca, jud. Soroca[2].
În luna martie a anului 1944, părintele Leonid se refugiază peste Prut, împreună cu presbitera Tamara și fiul său Nicolae (Nicolae Nicolae (Cijacovschi), iconar din Maramureș), născut în 1943 în localitatea Visoca, Soroca[3]. La 11 mai 1953, părintele a fost arestat, fiind acuzat de uneltire contra ordinii sociale. Procuratura orașului Stalin (Brașov) l-a condamnat la 2 ani de detenție, find internat în penitenciarele din orașul Stalin și Târgul Mureș. Părintele a fost eliberat înainte de termen, la 7 decembrie 1954[4].
 După eliberare,  părintele Leonid Cijacovschi a slujit o perioadă lungă de timp  la biserica de lemn “Sf. Treime” din Urisiu de Sus, jud. Mureș.  Oamenii vârstnici din Urisiu de Sus își aduc aminte cu emoție de părintele Leonid, cel care a slujit în această parohie până în anul 1960[5]

                                  Protoiereu Ioan Lisnic
[1] Fișa matricolă penală, dosarul personal nr.53 a deținutului Cijacovschi Leonida, AANP
[2] Biserica Basarabeană, nr. 4, 1942, p. 253
[3] Ilarie Gh. Opriș, Vasile Mureșan, Marcel Naste, Iconari mureșeni contemporani, Asociația artiștilor plastici, Editura NICO, Târgu-Mureș, 2013, p. 301
[4] Fișa matricolă penală, dosarul personal nr.53 a deținutului Cijacovschi Leonida, AANP
[5] Biserica Ortodoxă Română din Urisiu de Sus, Sursa: www.urisiu.ro/urisiu-de-sus.htm