vineri, 15 ianuarie 2016

Preotul Vladimir Loghin - judecat la ani grei de lagăr în Siberia
Preotul Vladimir Loghin -
judecat la ani grei de lagăr în SiberiaS-a născut în anul 1880. După absolvirea Seminarului Teologic în 1901, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Hulboca, jud. Orhei cu Biserica Sf. Nicolae. În anul 1908 a fost transferat la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vulcănești, jud. Ismail, iar în 1921, slujitor la Biserica Sf. Arh. Mihail din Chișinău (”soborul vechi”).
Pentru merite în activitatea pastorală a fost decorat în repetate rânduri cu distincții bisericești, fiind ridicat la treapta de protoiereu. Ultima parohie a părintelui Vladimir Loghin a fost Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel din orașul Tighina.
În primul an de ocupație sovietică (1940-1941), a fost arestat de către agenții organelor NKVD-iste și deportat în Siberia. Despre viața lui de mai departe nu se cunoaște nimic.

                                            
                                           Protoiereu Ioan Lisnicjoi, 14 ianuarie 2016

Preotul Gavriil Doliscinschi - arestat și deportat în Siberia


Preotul Gavriil Doliscinschi -
arestat și deportat în SiberiaBiserica din Țahnăuți, jud. Orhei

S-a născut în 1874. După absolvirea Școlii spirituale în anul 1894, a fost numit în serviciul de cântăreț la Biserica Pogorârea Sf. Duh din com. Seliștea, jud. Chișinău. Conform cerii înaintate, la 21 august 1903, a fost transferat în calitate de cântăreț la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Țahnăuți, jud. Orhei.
A fost hirotonit preot cu examen de preot în anul 1918 și numit paroh la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Butuceni, jud. Orhei. Ultima parohie a preotului Gavriil Doliscinschi a fost s. Valea Trăisteni (com. Boldurești), jud. Lăpușna, cu Biserica Adormirea Maicii Domnului, numit la 10 octombrie 1926.
În primul an de prigoană împotriva credinței din timpul ocupației sovietice (1940-1941) a fost arestat și deportat în Siberia. Potrivit altei surse, părintele Gavriil Doliscinschi a fost omorât în timpul persecuției sovietice din 1940-1941.

                                      Protoiereu Ioan Lisnicmiercuri, 13 ianuarie 2016

Preotul Alexandru Bobeică - unul dintre preoții deportați în Siberia
Preotul Alexandru Bobeică -
unul dintre preoții deportați în SiberiaS-a născut în localitatea Glavani, jud. Cetatea Albă. După absolvirea Seminarului Teologic a fost hirotonit preot și numit paroh la Biserica Sf. Arh. Mihail din Ceramurza, jud. Tighina (în prezent Nadrecinoe, r-nul Tarutino, regiunea Odesa), cu începere de la 28 iunie 1907. În anul 1916 a fost numit administrator economic al Școlii Eparhiale de Fete din Chișinău cu suspendare din serviciul parohial. Pentru merite în activitatea pastorală părintele Alexandru a fost decorat în repetate rânduri cu distincții bisericești fiind ridicat la rangul de protiereu. 
În anul 1930 era preot iconom stavrofor, profesor de religie la Liceul Eparhial de Fete din Chișinău și președinte al Consiliului economic al acestei instituții, ales de către Congresul eparhial.
După instaurarea puterii sovietice din 1940-1941 a fost arestat de către agenții organelor NKVD-iste și deportat în Siberia, de unde nu s-a mai întors.


                                           Protoiereu Ioan Lisnic


marți, 5 ianuarie 2016

Preotul Gheorghe Fotescu ( Motescu) – omorât în chinuri groaznice


Preotul Gheorghe Fotescu ( Motescu)* –
omorât în chinuri groaznice

S-a născut la 9 noiembrie 1896 în com. Volcineț, jud. Lăpușna. Avea studiile Seminarului Telogic din Chișinău și a Facultății de Medicină din Iași. După absolvirea Seminarului Teologic în anul 1921, a fost hirotonit preot și numit paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Găureni, jud. Lăpușna. În anul 1927 a fost transferat la Biserica Sf. Alexandru Nevschi, parohia Cimitirului din orașul Tighina.
Pe parcursul anilor slujiți în parohia Cimitirului din orașul Tighina (1927-1940), părintele Gheorghe Fotescu a desfășurat o activitate pastorală și misionară rodnică. Din inițiativa cucerniciei sale a fost înființată pe lângă biserică o societate de ajutor reciproc și asigurări în cazuri de moarte. Până în anul 1940, în apropierea Bisericii Sf. Alexandru Nevschi din Tighina se construia un cămin bisericesc.
La retragerea trupelor românești din Basarabia, în ziua de 28 iunie 1940, bandele ”iudeo-comuniste” terorizau populația locală. La Tighina, avocatul Glinsberg a împușcat demonstrativ, în stradă, doi funcționari ai prefecturii. Împreună cu alți evrei, l-au reținut în stradă pe preotul Gheorghe Fotescu pe care l-au maltratat și l-au supus la diferite chinuri. I-au tăiat limba și urechile, apoi l-au dus în altar și au incendiat biserica. Astfel, ”în foc au sfârșit și preotul și biserica”. 

                                           
                                   Protoiereu Ioan Lisnic

* Potrivit unor constatări ale d-lor S. P.Socolovscaia, profesoară și S.A.Bazilevscaia, bibliotecar-arhivist, membru al Comisiei Episcopiei de Tiraspol și Dubăsari  pentru pregătirea actelor de canonizarea preoților neomartiri din sec. al XX-lea, inscripția de pe mormântul (кладбищенская надпись) preotului martir Motescu din Tighina este G.Fotescu, С. П. Соколовская,  С. А.  Базилевская, Непоколебимая вера Феодосия Светенко, священника церкви Рождества Богородицы предместья Гиска города Бендеры, Сборник материялов Международной научно -  практической конференции,18 ноября 2010 года, Рыбница, 2010, p. 81

luni, 4 ianuarie 2016

Părintele – diacon Vasile Stihie – omorât prin împușcare


Părintele – diacon Vasile Stihie –
omorât prin împușcareS-a născut la 1 martie 1888. După absolvirea Școlii spirituale a fost numit cântăreț la Biserica Sf. Dimitrie din Văscăuți, jud. Soroca, cu începere de la 13 septembrie 1906. În anul 1908 a fost transferat la Biserica Sf. Atanasie din Cimechioi, jud. Cahul, apoi numit în calitate de cântăreș la Catedrala Schimbarea la Față din or. Bolgrad. A fost hirotonit în treapta de diacon pentru Catedrala din Bolgrad la 21 septembrie 1914, iar la 10 mai 1916, numit diacon la Catedrala Acoperemântul Maicii Domnului din or. Ismail.
Pentru merite deosebite a fost ridicat în treapta de protodiacon.  La 1 ianuarie 1924 a fost transferat la Biserica Episcopală cu hramul Sf. Împărați Constantin și Elena din or. Ismail, iar la 1 octombrie 1930, numit slujitor la Biserica grecească Sf. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava din or. Cetatea Albă.
La 28 iunie 1940, când armata și administrația română se retrăgeau din Basarabia, bande anarhice jefuiau totul ce le cădea în cale. Încercând să jefuiască Biserica Sf. Ioan de la Suceava din Cetatea Albă, părintele Vasile Stihie împreună cu preotul paroh, Hrisant Fotescu, au încercat să opuie rezistență. Ambii au fost împușcați, preotul paroh a fost rănit iar părintele-diacon a fost împușcat mortal. 


                                     Protoiereu Ioan Lisnic

duminică, 3 ianuarie 2016

Preotul Petru Sinitân – omorât fără judecată
Preotul Petru Sinitân –
omorât fără judecată

S-a născut la 23 iunie 1883. După absolvirea Seminarului Teologic în anul 1905, a activat o perioadă în calitate de profesor. A fost hirotonit preot la 30 iulie 1909 pe seama parohiei Crasnaia Poleana, jud. Știgrî (Rusia), iar la 16 decembrie 1915 a fost numit al II-lea preot la Catedrala Înălțarea Domnului din orașul Cetatea Albă. 
Pentru activitate pastorală și misionară desfășurată în parohie, la 20 martie1916 a fost gratificat cu camilaucă, iar mai târziu ridicat la rangul de protoiereu. În luna octombrie al anului 1923 a fost ales membru al Sfatului protopopesc al Cetății Albe. S-a destins prin contribuția P.C. Sale în ”ofensiva sanitară” care a fost desfășurată în lunile august și septembrie 1938. Pentru merite deosebite a fost decorat prin decret regal în anul 1939 cu Crucea ”Meritul Sănătății”, cl. I.
În urma înaitării notei ultimative de către Guvernul sovietic în care se cerea cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, când armata și administrația română se retrăgeau, preotul Petru Sinițân a fost împușcat în gara din Cetatea Albă de către evreii comuniști. Au fost omorâți șeful gării și ajutorul acestuia. Acțiunea teroristă era condusă de evreul Abram Carolic. Potrivit altor surse, preotul Sinițân a fost spânzurat împreună cu membrii familiei sale în catedrala orașului.


                                    Protoiereu Ioan Lisnic