luni, 19 mai 2014

SFÂNTA BISERICĂ O CINSTEŞTE PE NĂSCĂTOAREA LUI DUMNEZEU MAI MULT DECÂT PE TOŢI SFINŢII ŞI ÎNGERII

SFÂNTA BISERICĂ O CINSTEŞTE PE NĂSCĂTOAREA
LUI DUMNEZEU MAI MULT DECÂT PE TOŢI SFINŢII ŞI ÎNGERII

Este cea care s-a învrednicit să-L nască pe Iisus ca Mesia cel înainte-vestit de prooroci şi aşteptat de poporul lui Israel.
Nu există slujbă bisericească, serviciu public sau particular care să n-o invoce pe Maica Preacurată ca să mijlocească către Cel născut trupeşte din ea. Ei i s-a închinat Arhanghelul Gavriil la Buna Vestire (Luca 1, 28-29) şi în acelaşi chip i s-a închinat şi Sf. Elizabeta, maica Sf. Ioan Botezătorul (Luca 1, 40-43). Însăşi Sf. Fecioară, prin Duhul Sfânt proroceşte că pe ea o vor ferici toate neamurile: „Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic…” (Luca 1, 48-49), adică cinstirea ei este voită de Dumnezeu. Această cinstire este cu totul deosebită, fiindcă ea este nu numai o „prietenă” a Celui Preaînalt, asemenea celorlalţi sfinţi, ci din ea s-a întrupat Dumnezeu – Omul. Preacinstirea (supravenerarea) Maicii Domnului este arătată şi-n cântarea bisericească (axionul): „Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii”.
Despre cinstirea în rugăciuni şi chemarea Maicii lui Dumnezeu mărturisesc mulţi părinţi ai bisericii. Sf. Ioan Damaschin, vorbind despre marea putere a mijlocirilor Maicii lui Dumnezeu înaintea Fiului Său, învaţă: „Şi între oameni, cine are ca mijlocitoare pe o mamă oarecare, apoi când ea va ruga pe fiul ei pentru aproapele său, apoi el nu va lăsa cererea ei neîndeplinită; ce putem spune oare despre acea mijlocire înaltă pe care o are Maica neprihănită înaintea Fiului Său, întrupat din ea?”
Biserica o laudă cu cântări alese, credincioşii o venerează, păcătoşii o imploră şi multe inimi şi suflete i se roagă cu căldură. Mulţi i-au închinat versuri, i-au zugrăvit chipul şi i-au cântat virtuţile. Pretutindeni unde sunt creştini, se măreşte din neam în neam, preacurat nume al Maicii lui Dumnezeu, pretutindeni creştinii o fericesc şi o roagă pentru apărarea înaintea lui Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor şi ajutor în necazuri. „Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată şi binecuvântată”.

                                                             Protoiereul Ioan Lisnic

                                               


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu