luni, 5 mai 2014

Apariție editorială : Episcopia Hotinului cu Reședința la Bălți (1923-1944)/ Protoiereu Ioan Lisnic; Chișinău, Ed. Labirint, 2014, -206 p.Apariție editorială :
Episcopia Hotinului cu Reședința la Bălți (1923-1944)/
Protoiereu Ioan Lisnic; Chișinău, Ed. Labirint, 2014, -206 p.
       
     Una dintre cărțile pe care ni le-a adus anul 2014 este lucrarea părintelui Ioan Lisnic Episcopia Hotinului cu Reședința la Bălți (1923-1944). Această nou-apărută carte a fost tipărită cu binecuvântarea IPS Vladimir Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove. Lucrarea are 206 pagini și este împărțită în patru capitole și douăzeci și șapte subcapitole. Ea redă câteva dintre cele mai puțin cercetate pagini ale istoriei vieții creștin-ortodoxe din Basarabia. Aceaste pagini sunt legată de Episcopia Hotinului cu reședința la Bălți care a existat în perioada 1923-1944.
            Autorul cărții începe lucrarea cu capitolul Înființarea Episcopiei Hotinului în cadrul Miropoliei Proilaviei. Episcopul Amfilohie-mare cărturar și păstor duhovnicesc.  În această parte a lucrării se descriu fundamentele istorice care au stat la baza înființării episcopiei în 1923 și activitatea lui Amfilohie Hotiniul care pe lângă faptul că a fost unicul întâistătător al Episcopiei Hotinului în scurta sa existență din secolul al XVIII-lea, a mai fost și una dintre cele mai marcante personalități ale culturii românești din acea epocă.
            Capitolul al doilea este întitulat P.S. Visarion Puiu-primul episcop al reînființatei Episcopii a Hotinului(1923-1935). În ea autorul descrie cauzele reînființării episcopiei și ale stabilirii reședinței episcopale la Bălți. Personalitatea marcantă a marelui ierarh Visarion Puiu este în centrul atenței autorului, în acest capitol în care sunt descrise toate realizările acestui episcop.
            Al treilea capitol, întitulat Episcopia Hotinului sub conducerea P.S. Tit Simedrea(1935-1940), sunt descriși următorii cinci ani ai existenței episcopiei. Până la ocuparea Basarabiei de către armata sovietică, sub conducerea P.S. Tit Simedrea episcopia a continuat să aibă o periodă de înflorire.
            Ultimul capitol este numit Episcopul Armatei General de Brigadă Dr. Partenie Ciopron Conducător al Episcopiei de Bălți. În el se descrie activitatea de reorganizare a vieții creștine din episcopie dusă de P.S. Partenie după un an de prigoană a credinței din timpul stăpânirii sovietice. Sunt descrise și prigonirile la care au fost supuși cei trei ierarhi din partea comuniștilor după 1944. De asemenea sunt redate și unele pagini din viața dinaintea și de după păstorirea marilor ierarhi la Bălți.
            În prefață cărții, semnată de dn. Nicolae Enciu,  doctor habilitat în istorie cercetător ştiinţific coordonator, şef al Secţiei Istorie Contemporană la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se menționează: „ De-a lungul anilor, Protoiereul Ioan Lisnic s-a remarcat inclusiv în calitate de cercetător asiduu al unor importante aspecte ale vieţii bisericeşti din Basarabia şi Bucovina interbelică, editând şi câteva monografii cu largă rezonanţă în mediul universitar, în cel academic dar şi la publicul cititor.
            Noua contribuţie a Protoiereului Ioan Lisnic are ca obiect de studiu Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi în perioada 1923-1944.
            Atestată încă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în cadrul Mitropoliei greceşti a Proilaviei şi avându-l ca titular şi arhipăstor pe marele cărturar şi păstor duhovnicesc P.S. Episcopul Amfilohie, Episcopia Hotinului a fost reînfiinţată abia după 1918, în componenţa judeţelor Bălţi, Soroca şi Hotin şi avându-i, în perioada de existenţă (1923-1944), în calitate de îndrumători spirituali pe vrednicii ierarhi P.S. Episcop Visarion Puiu (1923-1935), P.S. Episcop Tit Simedrea (1935-1940) şi P.S. Episcop Partenie Ciopron (1941-1944), - celui din urmă revenindu-i şi sarcina grea de refacere a vieţii spirituale în eparhie, după un an de ocupaţie sovietică şi de prigoană a bisericii.
            Întemeiată pe colecţiile de documente de la Arhiva Naţională a Republicii Moldova şi cele păstrate la arhiva Muzeului de Istorie şi Etnografie din mun. Bălţi, lucrarea Protoiereului Ioan Lisnic constă din patru capitole, conţinând o abordare cvasiexhaustivă a vieţii, activităţii şi realizărilor arhiereilor care au condus Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi în perioada 1923-1944.
            Însoţită de o consistentă bibliografie şi anexe cu ilustraţii din epocă, lucrarea Protoiereului Ioan Lisnic constituie o contribuţie esenţială la investigarea principalelor aspecte din viaţa şi activitatea ecleziastică ale ierarhilor care au condus Episcopia Hotinului în perioada de referinţă, fapt care ne permite să recomandăm cu căldură publicului cititor lectura unei lucrări pe o temă extrem de importantă a istoriei noastre naţionale, scrisă de un erudit şi talentat cunoscător al domeniului.” .
Lucrarea părintelui Ioan Lisnic este o carte trebuincioasă atât cunoașterii istoriei creștin-ortodoxiei din Basarabia cât și ca lectură ziditoare de suflet pentru creștini.   2 comentarii:

  1. ДОбрый день. Хочу приобрести Вашу книгу Clerici ortodocsi din Basarabia si Bucovina de Nord in inchisorile comuniste. Как можно связаться с Вами

    RăspundețiȘtergere
  2. Bună seara,
    Cartea poate fi procurată de la librăria Mitropoliei Moldovei, Chișinău, str. București 119. Mă puteți contacta pe adresa de e-mail prioan.lisnic@yahoo.com

    RăspundețiȘtergere