miercuri, 28 mai 2014

ÎNĂLȚAREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Joi, în săptămâna a VI-a după Înviere

ÎNTREAGA CREȘTINĂTATE ORTODOXĂ SĂRBĂTOREȘTE
ÎNĂLȚAREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS


Încă de pe când Mântuitorul se afla îmreună cu ucenicii Săi, înainte de Patimă, le făgăduise venirea Preasfântului Duh, zicând: “E de folos să Mă duc, că de nu mă voi duce Eu, Mângîietorul nu va veni”. Și “când va veni Acela, Vă voi învăța pe voi tot adevărul”. După Învierea Sa din morți, pentru a-i întări și mai mult în credință, Se arată de mai multe ori ucenicilor și la toți care-l iubeau, timp de patruzeci de zile “vorbindu-le despre Împărăția lui Dumnezeu”.
În cea de-a patruzecea zi de la Înviere, când a sosit timpul despărțirii, Mântuitorul împreună cu ucenicii au mers la Muntele Măslinilor (numit așa fiindcă erau măslini mulți sădiți pe el) și “ ridicându-și mâinele, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înâlțat la cer ”. “ Și un nor l-a luat de la ochii lor ”. Iar niște îngeri în chip de barbați au stat înaintea ucenicilor, zicând:” Bărbați galineni, de ce stați și priviți la cer? Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer ”. (Fapte 1, 9-11) Atunci ei s-au întors la Ierusalim, “Și erau în totă vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu” (Luca 24, 50-53), așteptând venirea Preasfântului Duh, potrivit făgăduinței.
Cel ce Te-ai înălțat în slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, miluește-ne pe noi! Amin.

                                           Protoiereu Ioan Lisnic

ZIUA EROILOR


La sărbătoarea Înălțării Domnului după vechea tradiție creștină se săvârșesc parastase și slujbe de pomenire pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor tuturor eroilor și martirilor neamului, care și-au dat viața pentru libertate și dreptate, pentru apărarea și întregirea țării, pentru credință și neam.   


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu