miercuri, 21 mai 2014

MUTAREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI IERARH NICOLAE DIN MIRA LICHIEI ÎN ORAŞUL BARI


 MUTAREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI IERARH NICOLAEDIN MIRA LICHIEI ÎN ORAŞUL BARI


Cu o deosebită evlavie, întreaga creştinătate îl cinsteşte pe Sf. Ierarh Nicolae. A trăit pe timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-300) şi a fost încă din tinereţe un adevărat „ucenic al lui Hristos”, iubind virtutea şi ostenindu-se în slu­jirea aproapelui. Pentru înţelep­ciunea sa deprinsă din scripturi este hirotonit preot, apoi este ales episcop al cetăţii Mira din ţinutul Lichiei (Asia Mică). Suferă prigoană şi este chiar întemniţat în timpul per­secuţiilor anticreştine. După în­cetarea persecuţiilor, prin Edic­tul de la Milan (313), împreună cu alţi creştini este eliberat şi Sf. Nicolae, care s-a întors la slujba sa din cetatea Mira. Par­ticipă alături de alţi mari dascăli şi părinţi ai Bisericii, la Sinodul I Ecumenic (325) de la Niceea şi se arată dârz în apărarea dreptei credinţe. Tradiţia păstrează cu evlavie pomenirea unor fapte minunate săvârşite de Sf. Nicolae. Multele lui faceri de bine i-au hrănit pe cei flămânzi, i-au îmbrăcat pe cei goi, i-au scăpat de datorii pe cei datornici, scoţându-i din nevoi pe mulţi săraci şi necăjiţi. După trecerea sa din viaţa pământească (se sărbătoreşte la 6 decembrie) sfintele sale moaşte au fost aşezate în biserica cetăţii Mira.
Peste şapte secole, Asia Mică era ameninţată de intervenţia tur­cilor musulmani. La 9/22 mai 1087, moaştele Sf. Nicolae, pen­tru a fi salvate de profanare, au fost mutate în oraşul Bari din sudul Italiei şi aşezate în Biserica Sf. Ioan Botezătorul. Mai târziu în acest oraş a fost zidită biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, unde au fost aşezate moaştele sfântului. Până în prezent, pelerini din toată lumea creştină vin să se închine în faţa moaştelor ierarhului pe care Bunul Dumnezeu le-a învrednicit cu darul facerii de minuni.

                                                              Protoiereu Ioan Lisnic
                       
                                                                    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu