duminică, 4 mai 2014

Biserica din Cuhureștii de Jos, Florești, de șapte decenii își așteaptă viitorii săi ctitori

Biserica din Cuhureștii de Jos, Florești, de șapte decenii își așteaptă viitorii săi ctitori


  Vechea biserică din lemn cu hramul Sf. Nicolae din Cuhureștii de Jos a fost construită în anul 1862 de către proprietarul Teodor Rusu. O reparație capitală a bisericii a avut loc în 1923 sub îndrumarea preotului paroh Sava Cecan, care menționa într-o dare de seamă cum că: “materialul lemons este in stare proastă, unele părți putrezesc și se ruinează de vreme și ploi…”. Din aceste motive s-a luat hotărârea de a se construi o nouă biserică. În anul 1924, în apropierea bisericii din lemn s-a început construcția unei grandioase biserici din piatră. Datorită lipsei mijloacelor construcția bisericii se efectua anevoios. În timpul vizitelor canonice din iunie 1930, P.S. Visarion al Hotinului a vizitat și parohia Cuhureștii de Jos. Iată ce scria despre această vizită însoțitorul P.S. Visarion, prot. Dionisie Iavorschi: “biserica veche cu hramul Sf. Nicolae, se întreține potrivit. Alături de aceasta este pornită construcția bisericii noi din piatra cioplită. O clădire foarte solidă, însă dimensiunea e prea mare pentru un sat nu tocmai mare, și locuitorii cu situația materială nu prea îmbelșugată… . Față de această situație Vlădica recomandă o schimbare a planului și reducerea dimensiunii. Parohul, neobositul muncitor, părintele Sava Cecan, se cam descurajează de acest sfat, însă în condițiunile în care se lucrează această biserică, pentru terminarea ei se vor cere sume enorme și timp nelimitat.”.  Suma cheltuielelor estimate până în 1934 au fost de 3, 2 milioane lei. În așa condiții au fost ridicați pereții până la acoperiș. Iar din 1944, din motive prea bine cunoscute lucrările de construcție a bisericii au fost stopate. 
Trăim alte timpuri, dar situația materială și contribuția locuitorilor pentru finisarea construcției unei astfel de biserici (imresionanată prin grandoarea și stilul său arhitectonic), sunt neînsemnate ca și în trecut. Între timp, din cauza intemperiilor, biserica este expusă ruinării.
Biserica din lemn din Cuhureștii de Jos a avut și ea o soartă tragică, a fost pângărită și arsă în 1960. Pe locul vechii biserici a fost construit cu câțiva ani în urmă un paraclis în care până în prezent se oficiază Sf. Slujbe.                                                                                                                


                                                                                     Protoiereu Ioan Lisnic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu