vineri, 10 aprilie 2015

CU IISUS SPRE VIAŢA VEŞNICĂ (IV) Cuvânt la Pasie rostit de către Protoiereul Grigore Lisnic în Catedrala Mitropolitană, 24 aprilie 1983
CU IISUS SPRE VIAŢA VEŞNICĂ (III)
Cuvânt la Pasie rostit de către Protoiereul Grigore Lisnic
în Catedrala Mitropolitană, 24 aprilie 1983


Să revenim la muntele Golgota. Deodată, în al şaselea ceas din zi s-a făcut întuneric şi întunericul acesta a ţi­nut până la al nouălea ceas. Toţi s-au înfricoşat, încetând batjocura şi rămânând ţintiţi locului. În aceste trei ceasuri de întuneric doar glasul lui Iisus se auzea: „Dumnezeule, Dum­nezeule, pentru ce M-ai părăsit”, apoi: „Mi-e sete”. La auzul celor din urmă cuvinte un ostaş i-a apropiat de buze un burete înmuiat în oţet. „S-a săvârşit” a spus Iisus după ce a gustat oţetul. Peste câteva clipe Iisus a ridicat ochii spre cer şi a rostit cele din urmă cuvinte: „Părinte! În mâinile Tale îmi dau duhul Meu” (Luca 23, 46). Astfel s-a săvârşit mântuirea neamului omenesc.
Întunericul, însă, nu se sfârşise. Un cutremur mare a zguduit pămân­tul, încât chiar pietrele se desfăceau, mormintele s-au deschis şi mulţi au înviat, care s-au arătat mai apoi multora din locuitorii Ierusalimului. Catapeteasma bisericii în două s-a sfâşiat. Norodul s-a îngrozit şi a înce­put să fugă pe unde apuca. Unii plân­geau, alţii se băteau cu pumnii în piept, până şi ostaşii, împreună cu că­petenia lor s-au speriat, zicând: „Într-adevăr, El a fost Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 27, 54).
Arhiereii, bătrânii şi căpeteniile poporului, amintindu-şi de apropierea sărbătorii Paştilor, au început a se gră­bi pentru a încheia cât mai repede lu­crarea pornită. Iar pentru ca trupurile celor răstigniţi să nu rămână pentru a doua zi, au cerut lui Pilat să grăbească moartea lor şi să fie luaţi de pe cruci. Pilat a dat ordin să fie omorâţi răsti­gniţii, fără a mai aştepta să sfârşească singuri, după cum se obişnuia. Zdrobirea fluierelor picioarelor a fost metoda la care au recurs ostaşii, dar care nu a fost aplicată şi lui Iisus. Iisus Hristos era deja mort. Spre seară tru­purile osândiţilor urmau să fie luate şi îngropate.
Aşa se făcuse că în acel timp la Pilat se afla un om bogat, membru al sinedrionului, cu numele Iosif – uce­nicul tainic al Mântuitorului. El nu luase parte la procesiune. Anume el a cerut trupul lui Hristos spre în­mormântare. Iosif avea în posesia sa o grădină, chiar sub dealul Golgota. Aici avea săpat în piatră un mormânt pe care îl păstra pentru sine. În acest mormânt a hotărât   să-L îngroape pe Mântuitorul. În drum spre Golgota Iosif s-a întâlnit cu un alt ucenic tainic al lui Iisus, la fel membru al sinedrio­nului, Nicodim. Împreună au şi înce­put pregătirile. Iosif a adus giulgiul cu care avea să fie înfăşurat trupul Mântuitorului, Nicodim – mirodenii­le, pentru a unge mortul. Seara târziu au coborât trupul lui Hristos de pe cruce, împreună cu Maria Magdalena şi alte câteva femei. După ce L-au uns cu mirodeniile pregătite, L-au înfăşu­rat în giulgi, I-au legat capul cu o nă­framă şi L-au aşezat în mormânt, după care au răsturnat la ieşirea din el o les­pede mare şi grea. Femeile au plecat să cumpere şi ele mirodenii, pentru a-I da cinstea cuvenită Mântuitorului. A doua zi, deoarece era zi mare, nu au putut merge la mormânt şi au făcut-o în cea de-a treia zi.
De promisiunea lui Iisus Hristos că va învia în ziua a treia şi-au amintit arhiereii, care au trimis în grabă la Pilat să-i ceară să pună strajă la mormânt, ca nu cumva ucenicii lui Iisus să-I fure trupul, spunând că El a înviat. Dar Pilat le-a răspuns plictisit: „Aveţi strajă, mergeţi de păziţi cum ştiţi” (Matei 27, 65). Şi au luat strajă, 100 de ostaşi, pe care au pus-o la mormânt, pecetluindu-1. Astfel, păzit de o mulţi­me de ostaşi, trupul Domnului zăcea în mormânt. Cu sufletul el era în iad, ca un Dumnezeu sfărâmând porţile lui, totodată El era în rai cu tâlharul, care s-a pocăit înainte de moarte, şi tot atunci era împreună cu Tatăl şi cu Duhul pe scaun, toate plinindu-le, pentru că Fiul lui Dumnezeu, îm­preună cu Tatăl şi cu Duhul, Sfânta Treime, este de nepătruns de mintea omenească. Dumnezeu e peste tot şi Atotţiitor.
Iisus Hristos a împlinit două mari misiuni pentru mântuirea omenirii, mai rămânea să biruie şi moartea prin Înviere. Iar noi, fiind răscumpăraţi prin Jertfa Sa, să ne facem părtaşi ai Învierii şi ai vieţii de veci. Amin.

Extras din cartea 
In memoriam : Protoiereu Mitrofor GRIGORE LISNIC, 
Ed. Labirint, Chișinău, 2013, p.19-21
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu