luni, 6 aprilie 2015

Buna VestireBuna Vestire Aceasta este ziua în care  Îngerul Domnului a adus vestea  cea bună Sfintei Fecioare  Maria că prin pogorârea  Duhului Sfânt asupra ei , va  naşte pe Fiul Celui Preaînalt
 În fiecare an, la 25 martie/ 7 aprilie ,  Biserica Ortodoxă ca şi cea Romano- Catolică  serbează cu bucurie şi cu o deosebită evlavie  praznicul Bunei Vestiri  a Maicii Domnului .
 Potrivit istorisirii evanghelice ( Luca 1,26-43), în a şasea lună  (luna martie ,  căci la evrei anul începe din luna septembrie),  a fost trimis Îngerul Gavriil   de Dumnezeu ,  într-o cetate din Galileea ,  a cărei nume era Nazaret,  la o fecioară logodită cu un bărbat pe nume Iosif, din familia lui David.   Iar numele fecioarei era Maria.  Şi intrând Îngerul Domnului în casa lui Iosif, s-a închinat Sfintei Fecioare , zicându-i: “  Bucură-te cea ce eşti plină de dar ,  Domnul este cu tine,  Binecuvântată eşti între femei”.  Auzind acestea Fecioara s-a cutremurat ,  apoi a stat nemişcată cugetând: “ ce fel de închinăciune  poate fi aceasta? “ Şi Îngerul  i-a zis : “ Nu te teme ,  Marie ,  căci ai  aflat har de la Dumnezeu .  Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte  fiu şi vei  chema numele lui  Iisus.  Acesta va fi mare şi  Fiul celui Preînalt se va numi”. Iar Maria cugetând nu putea să înţeleagă vestea  şi l-a întrebat pe Înger: “Cum va fi aceasta de vreme ce  eu nu ştiu de bărbat?” Atunci Îngerul Domnului  îi zice: “  Duhul Sfânt se va pogorî peste tine  şi puterea Celui Preaînalt  te va umbri;  Pentru aceasta   şi Sfântul care se va naşte  din Tine ,  Fiul lui Dumnezeu se va  chema”.  Primind aceste cuvinte ca o rază de lumină  ce-i încălzi sufletul, zice:”  Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău”.  După ce please Îngerul tânăra fecioară  merge să împartă bucuria cu Elisaveta , ruda sa, care “umplută de Duhul Sfânt “, o numeşte “ Maica Domnului meu”.
 Pe lângă harul pe care l-a primit  dumnezeiasca Maică  de a fi fecioară şi mamă ,  pe lângă cinstea de a fi maica lui Dumnezeu ,  are şi această cinste de a fi  Maica creştinilor .  Ea este mai cinstită şi mai mărită decât îngeri,  pentru că prin ea Dumnezeu s-a întrupat  şi s-a făcut Om pentru mântuirea lumii.

                                                      Protoiereu Ioan Lisnic
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu