vineri, 13 martie 2015

Sfânta Împărtășanie este cel mai mare dar pe care ni-l oferă Dumnezeu pe pământ


       

Sfânta Împărtășanie este cel mai mare dar
pe care ni-l oferă Dumnezeu pe pământ


Sfânta Împărtășanie, numită și Euharistie, este acea Sfântă Taină prin care ne împărtășim cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, sub înfățișarea pâinii și a vinului. Numele tainei vine de la cuvântul grecesc care înseamnă mulțumire pentru ca Mântuitorul, când a instituit această  Sfântă Taină, mai întâi a mulțumit lui Dumnezeu și după aceea  a binecuvântat pâinea, pe care, făgăduind-o, a dat-o Sf. Apostoli.Instituirea Dumnezeiască

      Sfânta Împărtășanie a fost instituită ca Taină de Mântuitorul Hristos  în Joia Mare la Cina cea de Taină, înaintea Patimilor Sale. Atunci „ Iisus luând pâinea și binecuvântând , a frânt, și dând ucenicilor a zis: Lua-ți , mânca-ți acesta este Trupul Meu. Și luând păharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu al Legii  celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.” (Mt 26,26-28). După aceea a poruncit: „…aceasta s-o faceți întru pomenirea Mea „(Luca 22.19).

Când și cum se prefac pâinea și vinul
în Trupul și Sângele Domnului

      Sfânta Împărtășanie se sfințește numai în timpul Sfintei Liturghii, prin rugăciunea preotului și arhiereului slujitor, când, prin pogorârea Sfântului Duh, pâinea și vinul, adică Sfintele Daruri  ce se aduc la Altar, se prefac în chip tainic și dumnezeiesc  în însuși Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Deși noi vedem pe Sfânta Masă și în Potir numai pâine și vin, pentru neputința noastră, ele sunt cu adevărat Trupul și Sângele  Mântuitorului.

Foloasele Sfintei Împărtășanii

      Cel ce se împărtășește, se unește cu Hristos și prin aceasta sporește în sine  harul dumnezeiesc , slăbește înclinarea inimii spre rele, se curăță de păcate și se face părtaș vieții de veci. Nu dobândește aceste foloase decât numai cine se apropie cu vrednicie de Sfânta Împărtășanie, adică cine s-a curățat mai întâi sufletul prin pocăință și este înarmat cu credință tare și nădejde sigură în Dumnezeu,  iar cine se împărtășește cu nevrednicie săvârșește un mare păcat și-și atrage osânda grea.
      Vechii creștini se împărtășeau în toate Duminicile și sărbătorile. Așa s-ar cuveni să facem și noi, dar dacă nu putem, să ne împărtășim cel puțin în cele patru posturi ale anului.

Sfânta Împărtășanie ca jertfă

      Sfânta Împărtășanie nu este numai Taină, ci și jertfă, care se aduce pentru iertarea păcatelor celor vii și celor morți. Prin această jertfă noi aducem laudă lui Dumnezeu, îi mulțumim pentru binefacerile primite și-l rugăm să ne dea harul său și iertare de păcate.  De aceea este de mult folos sufletesc să luăm parte cât mai des la Sfânta Liturghie, deoarece în timpul ei se săvârșește Sfânta Jertfă, făcând pomenire pentru iertarea  păcatelor noastre și ale răposaților noștri.
Pentru cei interesați propun un  alt material cu același subiect---> http://protioanlisnic.blogspot.com/2014/06/sf-impartasanie-este-cel-mai-mare-dar.html                                                                                                       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu