sâmbătă, 21 martie 2015

DUMINICA A IV-A DIN POSTUL MARE. POMENIREA SF. IOAN SCĂRARUL – MĂRTURISIOR AL ASCETIZMULUI CREŞTIN

DUMINICA A IV-A DIN POSTUL MARE.
POMENIREA SF. IOAN SCĂRARUL – MĂRTURISIOR
AL ASCETIZMULUI CREŞTIN


În fiecare an, în a patra Duminică a Postului Mare, Sf. Biserică face pomenirea Sf. Ioan Scărarul. Autorul uneia dintre cele mai renumite cărţi de spiritualitate creştină, lucrare de referinţă în literatura ascetică a Bisericii, intitulată „Scara”, sau „Scara raiului”, de unde şi numele sub care va fi cunoscut autorul. Pomenirea Sf. Părinte în a doua jumătate a Postului mare vine să ne îmbărbăteze în luptă şi efortul duhovnicesc. Se prăznuieşte, poate şi din pricina că de la începutul Sfântului Post în mănăstiri se citeşte Scara cuvintelor lui.
Sf. Ioan Scărarul era originar din Palestina, născut în a doua jumătate a secolului VI. La vârsta de 16 ani a intrat sub ascultare la o mănăstire din Muntele Sinai unde se şi călugăreşte. La vârsta de 20 de ani se retrage în pustia Thola, la 8 km de mănăstire şi duce o viaţă de asceză (gr. askesis – exerciţiu, deprindere) într-o peşteră, vreme de 40 de ani. Fiind înconjurat de mulţi pustnici, se retrage într-o peşteră mai îndepărtată sporindu-şi nevoinţele şi făcând experienţa darurilor duhovniceşti ce însoţesc biruinţa asupra patimilor (darul lacrimilor, al rugăciunii neîncetate, etc.), a fost îndrumător al monahilor ce vieţuiau în Sinai, rostind cuvânt de învăţătură în duminci şi sărbători în bisericile din munte. Este ales egumen al Sinaiului, perioadă în care redactează opera, lui de căpătâi „Scara”." După mărturia istoricilor, ar fi murit în jurul anilor 649, în vârstă de 80 de ani, lăsând încă şi alte multe scrieri.
Pentru rugăciunile lui, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu