duminică, 15 martie 2015

Rugăciunea fierbinte, din inimă, trebuie înfăptuită și cu ajutorul trupului


Rugăciunea fierbinte, din inimă,
trebuie înfăptuită și cu ajutorul trupului
      Rugăciunea este o mișcare a sufletului omului către Dumnezeu. Pentru ca rugăciunea să fie vie , mai puternică, ea trebuie săvârșită și cu ajutorul trupului, adică prin ajutorul a mai multor semne. „Să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie , sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească” (Rom.12,1)
Semnul Sfintei Cruci
      Umbrindu-ne cu semnul crucii mărturisim credința în Hristos, care a pătimit și a fost răstignit pe cruce pentru păcatele a toată lumea și pentru noi păcătoșii.
      Cele trei degete adunate împreună simbolizează credința în Sfânta Treime. Cele două degete apăsate spre podul palmei închipuiesc credința noastră în Hristos, ca Dumnezeu și Om.
      Crucea este semnul biruinței lui Hristos asupra diavolului, păcatului și al morții, semnul mântuirii noastre , semnul Fiului Omului (Mt. 24,30).
Despre îngenuncheri
      Însușii Iisus Hristos în grădina Ghetsimani ”îngenunchind se ruga ” (Lc. 22,41). Sf. Ștefan, fiind bătut cu pietre îngenunchind se ruga pentru ucigașii săi(Fap. 7,60). Sf. Apostol Petru la învierea fecioarei Tavita  a” îngenunchiat și s-a rugat” (Fap. 9,40).
Despre metanii
      În grădina Ghetsimani , Mântuitorul face metanii Tatălui ceresc. ” A căzut cu fața la pământ rugându-Se„ (Mt. 26,39); Despre omul necredincios, Sf. Apostol Pavel zice că atunci când va intra cu el  în adunarea creștinilor , ”se vădește de toți , se judecă de toți și așa cele ascunse ale inimii lui arătate ce fac și astfel, căzând cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu, mărturisind că cu adevărat Dumnezeu este printre voi „(I Cor. 14, 24-25).
      Închinare lui Dumnezeu este și în biserica cerească  ” și cei 24 de bătrâni, care stau la fața lui Dumnezeu pe scaunele lor, au căzut cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu” (Apoc. 11,16).
      Aceste și alte rituri ale Bisericii ortodoxe întemeiate pe învățătura Sfintei Scripturi  și a Sfintei Tradiții, sectanții le-au înlăturat, înlocuindu-le cu cele inventate  de ei, întărind  singuri adevărul , căci fără rituri nu poate fi nici o religie.

       Sfânta  Tradiție –învățăturile pe care  Sf. Apostoli le-au propovăduit, dar nu le-au scris  și care au trecut de la om la om și din generație în generație numai prin grai viu. Mai târziu ele au fost scrise de Sf. Părinți   și astfel se păstrează până astăzi neschimbate în scrierile lor  și în cărțile bisericești.
    Sfânta Tradiție are aceeași valoare pentru credință ca Sfânta  Scriptură , pentru că este tot descoperirea lui Dumnezeu. Sectanții nu recunosc Sfânta Tradiție.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu