miercuri, 11 februarie 2015

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur
Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare,
Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și
Ioan Gură de Aur
Aceștia  sunt recunoscuți ca stâlpi și slujitori ai Bisericii

  Sfânta noastră Biserică cinstește cu o deosebită bucurie pe cei trei mari  dascăli și ierarhi ai lumii: Sfântul Vasile cel Mare (379), Sfântul Grigore Teologul (390) și  Sfântul Ioan Gură de Aur (407). Acești Sf. Părinți, prin întreaga lor activitate și prin exemplul vieții lor au fost ființe vrednice și alese, care au îndrumat pe credincioși pe căile adevărate ce duc spre mântuire.
  Din cauza mulțimii învățăturilor greșite  care au apărut după ce împăratul Constantin a pus capăt prigoanelor creștine, acești Sf. Ierarhi s-au nevoit mult, ducând o luptă grea împotriva ereziilor și rătăcirilor de la dreapta credință.
  Sf. Vasile cel Mare, cunoscut  ca Arhiepiscop al  Cezareei  Capodochiei a luptat împotriva rătăcirilor celor care refuzau să accepte   divinitatea Sf. Duh. În lucrarea sa ”Tratatul despre Sf. Duh” scrie o mulțime de lucruri cu caracter teologic, pastoral și social.  Împreună cu Sf. Ioan Gură de Aur s-au străduit și cu înfrumusețarea și desăvârșirea Sf. Liturghii,  care poartă și astăzi numele lor și se săvârșește așa cum au  desăvârșit-o  ei.
  Sf. Grigore din Nazianz, s-a ostenit să pătrundă cu mintea taina  Sf. Treimi și dogmele creștinătății și să le apere cu putere în fața ereticilor și a filozofilor păgâni. Cele mai renumite scrieri ale sale sunt ”Cuvântările”, unele cu caracter dogmatic, altele ocazionale de sărbători mari sau în cinstea sfinților, împreună cu Sf. Vasile cel Mare au întocmit Filocalia.
  Sf. Ioan Gură de Aur Arhiepiscopul Constantinopolului a scris și a rostit cele mai frumoase  cuvântări din istoria Bisericii creștine, a  lăsat  Bisericii  ” Tălmăcirea Evangheliei după Matei”  și „ Tălmăcirea celor 14 Epistole ale Sf. Ap. Pavel”.
  După învățăturile lor, lăsate moștenire  Sf. Biserici, Sf. Trei Ierarhi sunt numiți  ”stâlpi și sprijinitori ai Bisericii” , ” dascăli a toată lumea” și ”și întocmai la obicei cu Apostolii”.
  Deși Sfânta Biserică face pomenire acestor  Sf. Trei Ierarhi, fiecărui în parte, în această zi (30 ianuarie/12 februarie) se face pomenirea roadelor lor, pe care cu multa lor strădanie le-a adus Bisericii Mântuitoare a lui Hristos.


                                             Protoiereu Ioan Lisnic 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu