duminică, 9 noiembrie 2014

Tipăriturile românești în Basarabia (1812-1918)
                                        Tipăriturile românești
                     în Basarabia (1812-1918)
                                                                         

                                                        Sf.Treime, Trebnic,                                                                                 Tipografia Duhovnicească din Chișinău, 1859 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                      

                        

            Pr.Paul Mihailovici, Tipăriturile românești în Basarabia (1812-1918),
                                Revista Fundațiilor Regale, nr.8-9, 1941, p.596-601              

                                                                                                                                                                                                         

                                      Învierea Domnului, Ceaslovul editat în
                                   Tipografia lui M.Strelbițchi, Dubăsari,1795                                                 

                                       Învierea Domnului, Penticostarion,
                         editat în Duhovniceasca Tipografie din Chișinău, 1853                                                                                         

                                   Acoperemântul Maicii Domnului, Ceaslov,
                                 Tipografia Exarhicească din Chișinău, 1817                                                                                                                                                                                                                    

                            Sf.Ioan Botezătorul, Rânduiala sfințiriii bisericii,                                                               Tipografia Exarhicească din Chișinău, 1820                                                         

                                           Sf.Ioan Gură de Aur, Liturghier,                                                                           Tipografia Exarhicească din Chișinău, 1820 

  

  

 


   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu