joi, 20 noiembrie 2014

SOBORUL SFINŢILOR VOIEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIILSOBORUL SFINŢILOR VOIEVOZI
MIHAIL ŞI GAVRIIL


În Sf. Scriptură ca vestitori ai voii lui Dumnezeu întâlnim mai multe nume de Sf. Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatail, Gudiil şi Varahiil. Primii din ceata Sf. Arhangheli sunt Mihail şi Gavriil.

Sf. Arh. Gavriil este arhanghelul bunelor vestiri făcute lumii despre tainele lui Dumnezeu. El rămâne în memoria veşnică a Bisericii, ca unul care a adus pe pământ vestea întrupării Înaintemergătorului şi Botezătorului Domnului (Lc. I, 18-19) şi Binevestitor Fecioarei Maria că va naşte pe Mântuitorul lumii (Lc. I, 26-28; 30-31). Sf. Arh. Gavriil este zugrăvit pe icoane cu un crin în mână ca binevestitor al tainelor Dumnezeieşti.
Sf Arh. Mihail este păzitorul legilor lui Dumnezeu. Este pomenit în Sf. Scriptură ca unul care mereu este de partea poporului lui Dumnezeu. În proorocia lui Daniil, el apare de trei ori: de două ori luptând împotriva duşmanilor vremelnici, pământeşti ai poporului ales (Daniil 10, 13, 21) şi apărător al aceluiaşi popor în vremurile din urmă (12, 1). În cartea Apocalipsei Mihail este cu toţi îngerii, de data aceasta în luptă cu tabăra diavolului (Apoc. 12, 7-9). După tradiţia iconografică Sf. Arhanghel Mihail este zugrăvit în atribute ostăşeşti şi cu sabie în mână, aşa cum a fost văzut de Iosua, căruia i-a spus: „Eu sunt căpetenia oştirii lui Dumnezeu” (Iosua 5, 13-15).
Privind icoana Sf. Arhanghel Mihail, să ne amintim că şi noi prin Taina Sf. Botez am devenit ostaşi ai lui Hristos şi suntem chemaţi sub drapelul Bisericii luptătoare, care este aici pe pământ, să luptăm împotriva puterii răului, aşa cum ne învaţă Sf. Apostol Pavel: „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în văzduhuri” (Efes. 6, 12). Am primit de la Dumnezeu şi armele de luptă „paloşa dreptăţii, pavăza credinţei, coiful mântuirii, şi sabia duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu” (Efes. 6, 14; 16, 17). Ca ostaşi ai lui Hristos putem primi ajutor în luptă de la întreaga Biserică Biruitoare, de la toţi sfinţii şi îngerii.
Să-i chemăm în ajutor, păzindu-ne de înfrângere în lupta pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

                                      Protoiereu Ioan Lisnic
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu