sâmbătă, 20 septembrie 2014

NAŞTEREA MAICII DOMNULUINAŞTEREA MAICII DOMNULUI


     Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nos­tru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică. (Troparul Sărbătorii).


Naşterea Fecioarei din părinţii Ioachim şi Ana a stat sub semnul harului divin, căci aceia, fiind mai înainte neroditori au primit răspuns la rugăciunile lor prin venirea pe lume a Mariei.
Această sărbătoare este una din cele 12 sărbători mari împărăteşti de peste an, care dă prilej de laude şi cinstire a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Potrivit tradiţiei, părinţii săi, Ioachim şi Ana, deşi erau drepţi şi în viaţă virtuoasă, nu se învredni­ciseră de naşterea de prunci motiv de amărăciune pentru ei. Sufereau îndoit, fiindcă pe lângă lipsa unei mângâieri la bătrâneţe erau şi dispreţuiţi de semenii lor. După tradiţia şi obiceiurile iudeilor cei ce nu aveau copii erau consideraţi ca pedepsiţi de Dumnezeu, aşa încât nici darurile nu le erau primite la templu. Însă cei doi soţi nu încetau să se roage la Dumnezeu. Se spune că Ioachim a mers în pustie şi s-a rugat vreme de patruzeci de zile, asemenea făcând şi Ana „cu frângerea inimii” în locuinţa lor. Au dat şi un jurământ că vor aduce copilul care se va naşte jertfă ca să slujească lui Dum­nezeu. Rugăciunea le-a fost ascultată şi au fost vestiţi prin înger de naşterea Fecioarei Maria. Mult s-au bucurat soţii Ioachim şi Ana pentru acest dar de la Dumnezeu. Iar când prunca Maria a împlinit vârsta de trei ani, conform făgăduinţei, a fost adusă de părinţii săi la templu, fiind închi­nată spre a sluji lui Dumnezeu. După 12 ani de la intrarea ei în templu a fost logodită cu un bărbat drept şi evlavios, cu nu­mele Iosif. Atunci a primit de la îngerul Gavriil vestea că „a aflat har la Dumnezeu”, fiind aleasă să Îl aducă pe lume pe Cel de o fiinţă cu Tatăl (Luca 1, 26-37). Ea este mai cinstită şi mai mărită decât toţi sfinţii şi îngerii pentru că Dumnezeu S-a întrupat şi S-a făcut om pentru mântuirea lumii.


                                             Protoiereu Ioan Lisnic


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu