luni, 18 august 2014

SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

                   

      

                            SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI
                                       NOSTRU IISUS HRISTOS

          „Şi pe când se ruga El, chipul feţei Sale s-a făcut altul şi                   îmbrăcămintea Lui albă strălucind”. (Luca, 9, 29)

   Prin această minune Mântuitorul şi-a arătat mărirea Sa dumnezeiască.
   În timpul activităţii Sale publice, necătând la minunile ce le săvârşea Mântuitorul, oamenii îl credeau a fi unul dintre prooroci. Pentru a arăta mărirea Sa dumnezeiască, Domnul nostru Iisus Hristos i-a luat pe Petru, Iacov şi Ioan – trei dintre discipoli – şi s-a dus într-un munte ca să se roage. Şi pe când se ruga El s-a schimbat la faţă: „Faţa Lui a strălucit ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” – (Matei 17, 2). Aceasta a fost prima minune săvârşită de Mântu-itor asupra Sa. Dacă toate minunile săvârşite asupra omului sau a naturii, aveau ca martori numai pe pământeni, minunea săvârşită de El asupra Sa, are, de data această, doi oameni din viaţa de dincolo de pământ, pe Moise, primitorul Legii, şi pe marele prooroc Ilie: „Şi iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise şi Ilie” (Luca 9, 30). Aceşti doi mari prooroci ai Legii Vechi s-au arătat în preajma Mântuitorului şi din motiv că poporul adesea considera că El este Ilie, iar alţii ziceau că este Ieremia. În timpul săvârşirii minunii „s-a făcut un nor şi s-a umbrit, şi glas s-a făcut din nor zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de El sa ascultaţi!” (Luca 9, 34-35). Acest glas al Tatălui încă odată a adeverit dumnezeirea Mântuitorului şi ca să nu se poată cineva îndoi despre cine este vorba, Moise şi Ilie s-au făcut nevăzuţi în acea clipă.
    Coborându-se de pe munte, Mântuitorul le-a poruncit apostolilor Săi să nu spună nimănui din cele ce au văzut până nu se va scula din morţi Fiul Omului. Din motiv că dacă se va povesti despre El lucruri mari, cu atât mai grea va fi credinţa pentru mulţi. Pentru că atunci când Îl „... vor vedea răstignit – ucenicii să cunoască patima (Lui) cea de bună voie şi lumii să propovăduiască, că – El este – după adevăr raza Tatălui” (Condacul sărbătorii), este Cel ce are toată stăpânirea asupra vieţii şi asupra morţii. A căruia este mărirea şi puterea în veci. Amin.
                   
                                                                                 Protoiereu Ioan Lisnic
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu