marți, 19 august 2014

ÎNŢELESUL SIMBBOLIC AL NUMĂRULUI „666”                  ÎNŢELESUL SIMBBOLIC AL NUMĂRULUI „666”
   „Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase"(Apoc. 13,18).
   Foarte multe interpretări s-au dat acestui număr, mai ales că este atribuit omului. În decursul istoriei s-a căutat între cei mai înverşunaţi răufăcători ai creştinismului. A fost atribuită anumitor împăraţi ai Imperiului Roman sau chiar şi altor persoane.
   Acestui număr însă, ar trebui să-i dăm un înţeles simbolic sau duhovnicesc, deoarece deseori în vechime numerele erau folosite în Sf. Scriptură şi, deci şi în Apocalipsă: „Numărul – ne învaţă Sf. Maxim Mărturisitorul – este semnul făpturii, al lucrării şi el arată celor familiarizaţi cu ştiinţa numerelor, săvârşirea virtuţii sau a păcatului, după cum locul în Scriptură are înţeles de laudă sau rău”. Cu alte cuvinte, acelaşi număr poate avea înţeles bun sau rău, după cum activitatea omului arătată de număr este bună sau rea.
   După Sf. Andrei al Cezareei numărul „666” poate fi explicat în felul următor: 1. Primul „6” înseamnă răzbunare. 2. Al doilea „6” înseamnă necredinţă.
3. Al treilea „6” înseamnă desfrânare. Cifra şase după unele interpretări, ar însemna ceva mai superior omului, care ar avea al şaselea simţ peste cele cinci simţuri naturale pe care le are omul şi orice fiinţă vie, ceea ce s-ar atribui diavolilor şi slujitorilor lui din îndemnul cărora vine necredinţa, răzbunarea şi desfrâul. „Aceste trei păcate grele vor pune stăpânire peste majoritatea oamenilor în vremurile din urmă şi se vor crea premisele venirii lui Antihrist”.
    După Sf. Ipolit, numele fiarei înseamnă Aponoyme – tăgăduire a lui Dumnezeu. Suma cifrelor atribuite acestor litere – A-1, P-100, N-50, O-70, Y-40, M-400, E-5 este „666”.
    Numărul „666” ca „număr de om” este numărul omului pervertit de păcat şi numărul Satanei. Arată săvârşirea răului necontenit, cu toată puterea distrugătoare, o întruchipare a răului. Sf. Părinţi interpretau acest semn („666”) ca o confirmare a lepădării benevole de Hristos. Ca număr al omului, în înţelesul său, arată pe omul împătimit în rele, ca număr al fiarei, numărul „666” arată pe diavol, fiinţa total pervertită, întrupare a răului.
    Potrivit învăţăturii Apocalipsei (Apoc. 13, 16), fiara va sili pe toţi oamenii să le pună semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Pecetea pe frunte este obligaţia de a accepta mintea, adică puterea de cugetare a omului, mâna dreaptă arată puterea lucrătoare de săvârşire a binelui. Pecetluirea cu numărul fiarei, cu alte cuvinte, înseamnă punerea în slujba răului a minţii şi a mânii, a cugetării şi a lucrării. Unii afirmă că noile tehnologii, cum ar fi numerele de identificare ş.a. pot să influenţeze asupra omului, făcându-l să se dezică inconştient de Dumnezeu. Dar cum ar putea oare cineva să se dezică inconştient de Dumnezeu?
   „Semnul fiarei se va pune pe cei, care conştient vor crede în el datorită minunilor sale amăgitoare. Nici un semn exterior nu va tulbura sănătatea spirituală a omului, dacă aceasta nu este o urmare a lepădării sale conştiente de Hristos şi credinţă”.
   Un mijloc folosit de fiară pentru a-i sili pe toţi să primească numărul ei va consta în faptul că „nimeni nu va putea cumpăra sau vinde dacă nu va avea semnul fiarei” (Apoc. 13, 17). Şi orice vindere şi cumpărare trebuie înţelese duhovniceşte.Pentru cei puşi în slujbă celui rău va fi oferită (vinderea) hrana pentru sufletele lor împătimite şi ei vor primi (cumpărarea) acea hrană sub diferite forme fără restricţii. Pe când creştinii, cei neînsemnaţi cu numărul fiarei nu vor putea primi hrana sufletească atât de necesară pentru ei, iar Biserica fiind interzisă prin legile Satanei nu va putea oferi creştinilor hrana absolut necesară pentru ei.
   Pregătirea venirii lui Antihrist se va datora omului În acele timpuri, când omenirea va fi împotmolită în noroiul păcatelor. Satana se va folosi de Antihrist (Apoc. 13, 2), pentru a conduce o scurtă vreme lumea, după care acesta va fi judecat şi aruncat în iad (Apoc. 20, 10).
   Această pregătire a venirii lui Antihrist, care se simte şi astăzi, porneşte de la necredinţă sau credinţă puţină prin care oamenii au înclinaţii spre păcate şi „lumea întreagă zace sub puterea celui rău” (I Ioan 5, 19) şi este condusă de el, omul nu mai slujeşte lui Dumnezeu, ci Satanei („666”). Astfel cele trei mari puteri sufleteşti ale omului sunt orientate negativ. Puterea poftitoare este folosită pentru desfrânări, păcate împotriva firii, lăcomia pântecelui (mâncarea, băutura), iubirea de bani ş.a. Puterea mâniei este folosită de ură, invidie, ucidere, sodomie, asuprirea săracilor. Puterea raţională – mintea omului este întunecată de mândrie, slavă deşartă, erezie, hulă, deznădejde, sinucidere...
   În cele din urmă lăsăm loc meditaţiei adânci şi judecăţii conştiinţei fiecăruia, căci de ea nu vom scăpa la Judecată (Rom. 2, 14).


Bibliografie
1. Preot Nicolae Lauric, Învăţături la Apocalipsă, Ed. „Jurnalul de Sighet”, 1996.
2. Războiul creştinilor cu diavolii, Ed. „Panaghia”, Vatra Dornei, 1999.
3. Ierom. Petroniu Tănase, Însemnătatea duhovnicească a numărului 666, „Vestitorul Ortodoxiei”, 1998.                                                   Protoiereu Ioan Lisnic


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu