marți, 5 august 2014

Clopotniță pentru Catedrala Episcopală din Bălți-vis neîmplinit al P.S.Visarion Puiu

              

Clopotniță pentru Catedrala Episcopală din Bălți

                                -vis neîmplinit al P.S.Visarion Puiu                                                                                                                                                                                                     


       Construirea Catedralei Episcopale din Bălți cât și a celorlalte edificii necesare pentru un oraș cu reședință episcopală, din cauza lipsei mijloacelor financiare s-au petrecut greoi și cu mari întârzieri. Lucrările de construcţie a catedralei au durat pâna la sfârşitul anului 1933. Din îndemnul Preasfinţitului Visarion al Hotinului (1923-1935) - ctitorul principal,  în imediata apropiere a catedralei a fost construit un admirabil baptisier, la fel cum exista numai lângă Catedrala de la Curtea de Argeş. Însăşi construcţia acestei catedrale fiind de bloc măreţ şi impunător se arată ca o adevărată operă de artă. Construită cu mari cheltuieli şi osteneli, Catedrala din Bălţi este una dintre cele mai pregnante realizări religioase din perioada interbelică. Stilul arhitectural este cel tradiţional îmbinat cu elemente bizantine, având o bogată decoraţie plastică cu detalii din arhitectura brâncovinească. Înălţimea turlei principale este de 46 metri.
         După proiectul arhitectorului A. Gabrielescu, cupola din faţă a catedralei, trebuia să servească drept clopotniţă, la care s-a renunţat în procesul edificării, după planurile şi devizele alcătuite de arhitectul I. Berechet şi a arhitectului municipal A. Ivanov.
         În vara anului 1934, Episcopia Hotinului anunţa un concurs penrtu alcătuirea planului unei înalte clopotniţe pentru noua catedrală, acordând pentru cele mai bune proiecte premii băneşti.2 Un proiect de clopotniţă pentru catedrală a fost înaintat de către arhitectul eparhial, care la 10 iulie 1934 se adreseză Preasfinţitului Visarion prin următorul raport: „La ordinul P.S. Voastre am onoarea a vă referi: Camera clopotelor din clopotniţa proiectată pentru Catedrala Bălţi, va avea următoarele dimensiuni: a) înălţimea 67 metri, b) lăţimea 5,50 metri, c) lungi-mea 5,5 metri. În ceea ce priveşte greutatea clopotelor admisibilă, ea nu poate întrece mai mult de 15.000 kg. Cadranul ceasornicului prevăzut în proiect este de 2,70 metri diametrul”.
         Fiindcă în 1935, Preasfinţitul Visarion avea să părăsească Episcopia Hotinului, dorinţa sa în construcţia unei clopotniţe pentru noua catedrală n-a fost realizată.
         La 30 septembrie 1934, au fost aduse cu trenul patru clopote pentru catedrală, cu o greutate totală de 3872 kg. Comanda fusese executată la Turnătoria de clopote Arad. Pe fiecare clopot era aplicată stema episcopiei, icoana hramului catedralei şi textul corespunzător. Clopotele au fost instalate provizoriu, într-o clopotniţă improvizată construită din fier laminat                                                                                                      Slujba de sfințire a Catedralei a avut loc pe data de 2 iunie 1935 de către un sobor de înalți prelați  ai Bisericilor Ortodoxe. Acest mare eveniment a fost onorat cu prezența regelui Carol al II-lea, însoțit de familia regală și alți demnitari de stat.                                                                                                                     S-au executat diferite îmbunătățiri la catedrala  episcopală și  din îndemnul P.S.Tit al Hotinului(1935-1940). S-a înstalat un policandru de bronz aurit, s-au execut două catapetesme împreună cu icoanele respective pictate, s-au instalat calorifere și s-a înzestrat cu mobilier.
       Altă zi însemnată din viaţa bisericească a Episcopiei Hotinului, a fost ziua de 20 decembrie 1942, când a avut loc sfinţirea Catedralei Episcopale din Bălţi. Reparaţia şi pictura Catedralei, începută în iunie 1942, a fost posibilă datorită energicilor stăruinţe ale P.S.Episcop Partenie(1941-1944), cu ajutorul Primăriei locale, Guvernământului Bucovinei, Consiliului de patronaj judeţean şi altor instituţii de stat. Se preconiza în viitor şi construcţia unei clopotniţe monumentale pe lângă Catedrală, vis neâmplinit al ctitorului ei principal şi întemeietor – P.S.Visarion Puiu. Pentru construcţia monumentalei clopotniţe, pe parcursul anilor 1942-1943 s-au procurat diferite materiale de construcţie,dar și de această dată proiectul clopotniței pentru noua catedrală a rămas nerealizat.  A urmat anul 1944, când Basarabia a fost reanexată regimului impus în 1940.

Protoiereu Ioan LisnicSchița proiectului clopotniței catedralei (nerealizată, ANRM, F. 1217, d. 632, f. 43.)


Interiorul catedralei, iconostasul și fresca

Catedrala din Bălți (1924-1934)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu