duminică, 6 iulie 2014

NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

          

                 NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL

        Este ultimul şi cel mai mare dintre proorocii Legii Vechi.

   Potrivit Evangheliei, naşterea sa a stat sub semnul miracolului, căci a venit pe lume din părinţi mai înainte neroditori, Zaharia preotul şi Elisabeta. Înălţând rugăciuni stăruitoare pentru dobândirea de fii, celor doi le-a fost îndeplinită dorinţa şi încă într-un mod minunat: vestirea naşterii lui Ioan s-a făcut prin mijlocirea Arhanghelului Gavriil, care s-a arătat lui Zaharia, pe când acesta slujea la templu. „Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-1 vei numi Ioan”.
    Necrezând cuvintelor celui trimis de Dumnezeu, Zaharia a fost pedepsit, rămânând mut până la naşterea pruncului: „Şi iată vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor”.
    Iar când s-a împlinit ziua să nască, precum vestise îngerul, Elisabeta a născut un fiu. După obiceiul iudeilor în a opta zi după naştere se săvârşesc tăierea împrejur sau circumcizia şi i se punea numele pruncului. Rudele şi vecinii insistau ca nou-născutul să fie numit Zaharia, după numele tatălui său. Însă Elisabeta, mama pruncului, s-a împotrivit zicând: „Nu! Ci se va chema Ioan”. Toţi se mirau, fiindcă nimeni din neamul părinţilor pruncului nu purta acest nume. Atunci a fost întrebat şi preotul Zaharia, dar el dacă nu putea vorbi, a luat o tăbliţă pe care a scris: „Ioan să fie numele Lui. Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea binecuvântând pe Dumnezeu” (Luca 1, 5-25; 57-64).
   Încă din copilărie Ioan s-a retras în pustie din preajma râului Iordan unde trăia în post aspru (se hrănea cu lăcuste şi cu miere sălbatică), îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă, propovăduind pocăinţa şi botezându-i în Iordan pe cei ce-şi mărturiseau păcatele (Matei 3, 1-12; Luca 3,1-6).
   Sf. Ioan Botezătorul este ultimul şi cel mai mare dintre proorocii Legii Vechi, el fiind acela care s-a învrednicit să boteze cu apă pe Iisus, Mesia Cel aşteptat. Însuşi Iisus Hristos spune despre Ioan: „Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11,11).
După Botezul Domnului, din ordinul împăratului Irod Antipa, Sf. Ioan este întemniţat, deoarece netemându-se de puterea tiranului l-a mustrat pentru că trăia cu Irodiada, soţia fratelui său.
   Din porunca unui rege împătimit şi a unei femei nelegiuite, apărând legea lui Dumnezeu, Sf. Ioan Botezătorul primeşte sfârşitul mucenicesc primind moartea prin decapitare.


                                                                                             Protoiereu Ioan Lisnic
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu