vineri, 11 iulie 2014

POMENIREA SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL

   

   POMENIREA SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL    În fiecare an la 29 iunie / 12 iulie, cu o deosebită dragoste Biserica Ortodoxă sărbătorește pomenirea Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli Petru și Pavel.    
    Sf. Ap. Petru fiind originar din Betsaida Galileii, a fost fiul lui Iona  și  fratele lui Andrei  ''cel întâi chemat '', pescar ca toți ai lui, care primind de la Iisus Hristos îndemnul să meargă după Învățătorul, și-a lăsat mrejele și a urmat Aceluia. Era căsătorit, numele său de iudeu fiind Simeon, pe care Iisus îl schimbă  în  ''Chifa '' sau Petru, adică piatră, aluzie la credința sa puternică.                                    
     Activitatea misionară a Sf.Ap.Petru începe din ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt S-a coborât asupra Sf.Apostoli. Și-a desfășurat activitatea în Ierusalim, în Iudeea, Samaria și în alte ținuturi. Spre sfârșitul vieții sale, Sf.Petru a ajuns la Roma. Este arestat și aruncat în temniță de unde scapă în mod miraculos, prin mijlocirea îngerului (Fapte 12, 1-11).        Către apusul domniei lui Nero, în anul 66, este închis pentru a doua oară, fiind condamnat la moarte prin răstignire pe cruce. Înaintea executării sentinței, a cerut să fie răstignit cu capul în jos, în semn de umilință față de răstignirea lui Iisus.                                                                                                        Primind cununa martirului, potrivit tradiției, în anul 67, a fost îngropat la Roma, bucurându-se de cinstire din partea întregii lumi creștine.                                  
      Sf.Ap.Pavel s-a născut la Tars, în Asia Mică cu numele evreesc Saul. Aici a învățat limba greacă, lucru care mai târziu i-a prins bine în activitatea misionară. Apostolul Pavel nu l-a cunoscut direct pe Hristos. În timpul activității Mântuitorului el era rabin. Venind la Ierusalim devine persecutor al creștinilor. Fiind împuternicit de autorități, merge spre Damasc pentru a desfășura prigoană asupra creștinilor de acolo. Pe drum însă are o revelație extraordinară care îi va schimba radical viața și misiunea: în miezul zilei îi apare Iisus Hristos într-o lumină orbitoare și aude un glas care-l întrebă: "Saule, Saule de ce mă prigonești? " convertindu-se, Saul este dus la Damasc unde este botezat de către Anania, începând din acel moment misiunea de Apostol     (Fapte 9, 1-2).    
      A avut o activitate misionară intensă. Deși a fost chemat ultimul la apostolat, a contribuit mai mult decât ceilalți apostoli la răspândirea creștinizmului printre neamuri, datorită calităților sale personale, a erudiției în cunoașterea Scripturii și a iscusinței retorice cu care își fermeca auditoriul.                                                                                     Ajungând la Roma, va fi închis vreme de doi ani, între 61 și 63. După care, va fi prins și închis a doua oară în anul 66, în timpul persecuției lui Nero și a fost decapitat la 29 iunie, în anul 67, în aceeași zi în care Sf.Ap.Petru era crucificat. A fost îngropat la Roma, pe calea Ostia, loc de pelerinaj pentru mulțime de creștini din întreaga lume.


                                                                                             

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu