sâmbătă, 7 iunie 2014

POGORĂREA SFÂNTULUI DUH sau DUMINICA CINCIZECIMII


În a 50-a zi după Înviere
Întreaga creştinătate ortodoxă serbează
POGORĂREA SFÂNTULUI DUH
sau DUMINICA CINCIZECIMII   După Înviere, în cele patruzeci de zile în care s-a aflat pe pământ, Iisus le-a spus ucenicilor: "Veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginile pământului (Fapte 1,2).
     La cincizeci de zile după Înviere şi la zece zile după Înălţare s-a înfăptuit cele făgăduite de Mântuitorul. Pe când apostolii erau împreună "S-a  făcut fără de veste, din cer, sunet ca de suflare de vifor ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărtăşite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi." (Fapte 2, 2-4). În ziua aceea, la Ierusalim erau adunaţi iudei din multe ţări ale lumii la sărbatoarea cincizecimei (serbată în amintirea petrecerii poporului izrailit în pustiu după trecerea prin Marea Roşie). La auzul acelui "sunet" se adunase multă lume în jurul casei unde se aflau Apostolii. Iar când i-au auzit vorbind în limbile popoarelor de unde veniseră, ei se minunau şi se întrebau uimiţi: "Oare aceştia care vorbesc nu sunt toţi galilieni? Şi cum de auzim noi, fiecare limba noastră în care ne-am născut?"(Fapte 2, 7-8). Atunci Ap. Petru rosti o cuvântare în care arăta că s-a împlinit vechea profeţie făcută de Dumnezeu că v-a trimite pe Duhul Său în lume. Explicându-le Scriptura, el le-a mai vorbit despre Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. În urma acestei cuvântări s-au botezat "ca la trei mii de suflete" (Fapte 2, 41). Astfel a luat fiinţă prima comunitate creştină, nucleul Bisericii de mai târziu.
     Fiind sfinţiţi prin Duhul Sfânt, Apostolii au mers mai târziu în întreaga lume, aducând la credinţa lui Hristos chiar şi popoare întregi, învăţându-i şi botezându-i în numele Sf. Treimi.

                                                        Protoiereu Ioan Lisnic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu