marți, 2 iunie 2015

Pomenirea Sf. Mari Împărați Constantin și mama sa Elena


Pomenirea  Sf. Mari Împărați
Constantin și mama sa Elena
Sf. Constantin cel Mare a fost fiul împăratului roman Constanțiu Chilor și al Sf. Elana. În 306 Constanțiu fiind bolnav își cheamă fiul la domnie ,încredințindu-i provinciile apusene ale Imperiului. După multe lupte duse cu adversarii săi, din anul 324, Constantin devine conducătorul Imperiului roman , poziție pe care o va menține  până la sfârșitul vieții, în anul 337.
 Conform unor mărturisiri demne de încredere, cum este cea a scriitorului bisericesc Eusebiu de Cezareea, înainte de lupta decesivă cu Maxențiu, care pretindea și el la conducerea întregului Imperiu, Constantin a văzut pe cer o cruce luminoasă și o inscripție: ”in hoc signo vicens„ (prin acest semn vei birui). În noaptea care a urmat, spune acelaș istoric, împăratul a avut un vis în care Hristos l-a îndemnat să însemneze cu cruce toate steagurile armatei sale. Și într-adevăr necătând că armata lui Maxențiu era mai numeroasă, l-a învins, iar Constantin a intrat  triumfător în Roma.  La puțin timp după aceea (313), Constantin emite ”Edictul de la Milan” care va pune capăt persecuțiilor creștine, garantând libertatea credinței  și a culturii, ba chiar va fi protejată de autorități. În timpul domniei împăratului Constantin, Biserica va cunoaște o perioadă de mare înflorire,  ridicându-se numeroase lăcașe de cult pe tot cuprinsul imperiului,  având o contribuție majoră în susținerea acestui efort înnoitor  împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin.
Se construiește o nouă capitală a Imperiului, pe râul Bosfor oraș care se va numi Constantinopol. Împăratul Constantin este cel care va convoca Sinodul I Ecumenic  de la Niceea (325), la care au fost combătute rătăcirile, și a fost așeztă credința dreaptă în Hristos. Prin râvna sa pentru binele Bisericii  împărăteasa Elena merge  la Ierusalim pentru a găsi lemnul  crucii pe care fusese răstignit Hristos, prin dărnicia ei s-a construit Biserica Sf. Mormânt, Biserica de la Betleem ș.a. 
Pentru eforturile depuse în slujba bisericii, pentru contribuția imensă la răspândirea și înflorirea creștinismului pe tot cuprinsul imperiului  și dincolo de hotarile lui, Constantin și mama sa Elena, au fost trecuți de Biserica Răsăriteană în rândul Sfinților și sunt socotiți „întocmai cu apostolii„.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu