miercuri, 24 decembrie 2014

Semnul fiarei va fi pus pe cei, care conștient se vor lepăda de DumnezeuSemnul fiarei va fi pus pe cei,
care conștient se vor lepăda de Dumnezeu


Potrivit învățăturii Apocalipsei (Apoc. 13,18), fiara va sili pe toți oamenii să le pună semn la mâna dreapta sau la frunte. Pecetea pe frunte este obligația de a accepta mintea, adică puterea de cugetare a omului, mâna dreaptă arată puterea lucratoare de săvârșire a binelui.
Pecetluirea cu semnul fiarei, cu alte cuvinte înseamnă punerea în slujba răului a minții și a mânii, a cugetării și a lucrării. Omul conștient se va lepăda de credință și va accepta învățătura celui rău. În acest sens semnul fiarei se va pune pe cei, care conștient vor crede în el datorită minunilor sale amăgitoare. Nici un semn exterior nu va tulbura sănătatea spirituală a omului, dacă acesta nu este o urmare a lepădării sale de la Hristos si credință.
Un mijloc folosit de fiară pentru a-i sili pe oameni să primească semnul ei va consta în faptul că „nimeni nu va putea cumpăra sau vinde dacă nu va avea semnul fiarei (Apoc. 13,17). Și orice vindere și cumpărare trebuie înțeleasă duhovnicește. Pentru cei puși în slujba celui rău va fi oferite (vinderea) hrană pentru sufletele lor împătimite și ei vor primi (cumpărarea) acea hrană sub diferite forme fară restricții.
Creștinii neînsemnați cu semnul fiarei nu vor putea cumpăra și nici vinde, deci ei nu vor primi hrana aceasta păgubitoare de suflet.

                                                Protoiereu Ioan Lisnic

                                           (Publicat în Curiereul Ortodox, nr. 2, 2004)

     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu