duminică, 26 octombrie 2014

SF. PREACUVIOASA MAICA NOASTRĂ PARASCHEVA

SF. PREACUVIOASA
MAICA NOASTRĂ PARASCHEVA 


În fiecare an, la 14/27 octombrie, Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maica Parascheva. Însă în chip deosebit ea este cinstită în Moldova, fiind aducătoare de binecuvântări şi însănătoşire duhovnicească şi trupească pentru toţi cei ce o cheamă în rugăciune. Mărturie despre cinstirea adusă de strămoşii noştri Sfintei Parascheva sunt bisericile ctitorite cu hramul „Cuvioasa Parascheva”.
Sfânta Parascheva s-a născut în localitatea Epivata pe ţărmul Mării Marmara, într-o familie de creştini evlavioşi. Deşi viaţa ei pământească, în secolul al XI-lea, a fost de numai 27 de ani, râvna sfântă şi dorul de desăvârşire au făcut-o bineplăcută înaintea lui Dumnezeu, care i-a dăruit cununa sfinţeniei. A îmbrăcat haina monahală de timpuriu într-o mănăstire din Constantinopol, ducând o viaţă ascetică aspră. Pleacă apoi la Ierusalim, la Sfintele Locuri, iar după aceea în pustia Iordanului, într-o mănăstire de călugăriţe, unde a rămas până la vârsta de 25 de ani, în cea mai aspră nevoinţă călugărească. Se spune că, fiind îndemnată de o viziune, s-a întors în satul său Epivata, unde a trăit încă doi ani, în post şi rugăciune neîncetată până la sfârşitul vieţii sale.
După aproape 200 de ani, printr-o întâmplare minunată, a fost găsit trupul său neputrezit. A fost canonizată de Patriarhia din Constantinopol, iar cinstitele ei moaşte au fost aduse cu evlavie, mai întâi în Biserica Sf. Apostoli din Epivata, apoi la Târnovo (Bulgaria), Belgrad (Serbai) şi Constantinopol. În anul 1641 domnitorul Vasile Lupu şi Biserica din Moldova primesc în dar moaştele Cuvioasei Parascheva.
În anul 1640 Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, având mari datorii faţă de Poarta Otomană, a găsit cel mai mare sprijin la domnitorul Ţării Moldovei, Vasile Lupu, care a plătit turcilor acea datorie. Drept recunoştinţă pentru acea binefacere, patriarhul ecumenic cu soborniceasca hotărâre, dăruieşte lui Vasile Lupu moaştele Cuvioasei Parascheva. Astfel, în 1641 racla cu cinstitele moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră, fiind însoţită de trei mitropoliţi greci. Ajungând la Galaţi, apoi la Iaşi, au fost întâmpinate de Domnitorul Vasile Lupu, de mitropolit şi de episcopii de Roman şi Huşi, de cler şi credincioşi, în ziua de 13 iunie. Cinstitele moaşte au fost aşezate în Biserica Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi, ctitoria domnitorului. Iar din 1888 până în prezent racla cu moaştele Cuvioasei Paraschiva se află în Catedrala Mitropolitană din Iaşi, ţintă a pelerinajului mulţimilor de credincioşi.
Drept credincioşii creştini de pretutindeni o venerează prin participarea lor în fiecare an la slujbele din frumoasa zi de sărbătoare, dedicată ei, o cheamă în rugăciune, în orice clipă de cumpănă, se închină cinstitelor moaşte, cerându-i ocrotire şi ajutor. Sf. Cuvioasa Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei, pentru mântuirea căreia se roagă în faţa Atotmilostivului Dumnezeu.


                                             Protoiereu Ioan Lisnic


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu