sâmbătă, 11 iulie 2015

Preotul Mitrofan Romanescu – arestat și deportat în Siberia
            

Preotul Mitrofan Romanescu –
arestat și deportat în Siberia

                                                 
                                                     

S-a născut în anul 1884. În timpul studiilor la Seminarul Teologic din Chișinău a fost numit temporar în calitate de cântăreț la Biserica Sf. Nicolae din Dușmani, jud. Bălți. După absolvirea Seminarului a fost hirotonit preot și numit paroh la Biserica Sf. Arh. Mihail din Cuhureștii de Sus, jud. Soroca, cu începere de la 22 septembrie 1908. În anul următor este transferat la Biserica, de unde a început activitatea de slujitor, din Dușmani, jud. Bălți.
         După reînființarea Episcopiei Hotinului (1923) o parte din parohii au fost devizate. Astfel satul Cajba cu Biserica Sf. Arh. Mihail a fost separată de parohia Dușmani, părintele Mitrofan Romanescu devenind paroh al Bisericii din Cajba.
         La 22 ianuarie 1940 în parohia Cajba a fost organizată de către preotul paroh șezătoarea culturală misionară la care au fost invitați și preoții misionari protopopești. A fost ținută o conferință de întărire a credinței și au fost derulate filme religioase și naționale.
         După instaurarea puterii sovietice în Basarabia (1940-1941), părintele Mitrofan Romanescu a fost arestat  și deportat în Siberia, unde s-a pierdut fără urmă.


                                          Protoiereu Ioan Lisnic
vineri, 10 iulie 2015

Preotul Ioan Coban – condamnat pentru încercarea de a se repatria


Preotul Ioan Coban –
condamnat pentru încercarea de a se repatria

                                           

    S-a născut la 1 februarie 1901. După absolvirea Seminarului Teologic din Chișinău în 1924,  a fost hitotonit preot și numit la Biserica Sf. Arhid. Ștefan  din Ochiul Alb, jud. Bălți.
         În primul an de ocupație sovietică (1940-1941), părintele Ioan Coban a fost arestat și deportat în Siberia, despre viața lui de mai departe nu se cunoaște nimic.
       Potrivit unor mărturii ale sătenilor: ”Preotul Ioan Coban, având o fată la studii în România, a încercat să se refugieze dar n-a reușit. Când  ajunsese cu brișca la Prut, acolo erau de acum instalați grănicerii sovietici. A încercat să se refugieze și directorul școlii din sat. La scurt timp ambii au fost deportați în Siberia.”                                            Protoiereu Ioan Lisnic

joi, 9 iulie 2015

Preotul Dionisie Gonciaruc-unul dintre preoții deportați în Siberia

        Preotul Dionisie Gonciaruc –  

      unul dintre preoții deportați în Siberia

                                    

S-a născut la 3 octombrie 1881. După absolvirea Seminarului Teologic din Chișinău, a fost hirotonit preot pe seama Bisericii Nașterea Maicii Domnulu din Țâplești, jud. Bălți, cu începere de la 15 august 1904. În anul 1909 a fost numit la Biserica Sf. Alexandru Nevschi din Țarigrad, jud. Soroca.
La 4 iulie 1927 , parohia Țarigrad a fost vizitată canonic de către P.S. Episcop Visarion al Hotinului (1923-1935) împreună cu consilierul eparhial și protoiereul cercului. Scopul vizitelor canonice a P.S. Sale erau ca să se convingă de starea generală a parohiilor și păstoriților lor, cum se prezintă biserica, cancelaria parohială, cimitirul și celelalte bunuri parohiale.
         În primul an de prigoană împotriva credinței din timpul ocupației sovietice (1940-1941), părintele Dionisie Goncearuc a fost arestat și deportat în Siberia, despre viața lui de mai departe nu se cunoaște nimic.                                                 Protoiereu Ioan Lisnic       
         

miercuri, 8 iulie 2015

Preotul Nicolae Chiriță – judecat la ani grei de lagăr în Siberia


Preotul Nicolae Chiriță –
judecat la ani grei de lagăr în Siberia         S-a născut în anul 1913 în satul Logănești, jud. Chișinău. Avea studiile Seminarului Teologic și a Facultății de Teologie. În perioada 1934-1935 a fost cântăreț la Biserica Sf. Voievozi din Vărzărești, jud. Chișinău.
         După hirotonia în trepta de diacon în anul 1935, a slujit la aceeși biserica din Vărzărești până în 1939. Fiind hirotonit preot, a fost numit paroh la Biserica Sf. Spiridon din Scoreni, jud. Chișinău, unde a slujit până în martie 1944.
     Din cauza apropierii frontului, împreună cu alți preoți basarabeni a fost evacuat în România. A fost numit de autoritățile bisericești slujitor la Biserica Adormirea Maicii Domnului din s. Coțofeni, jud. Dolj. Revine în RSSM în iulie 1945 și peste câteva luni este numit la Biserica Sf. Parascheva din Ialoveni, jud. Chișinău, cu începere de la 5 noiembrie 1945.
         Preoții reveniți din România nu erau priviți cu ochi buni de autoritățile sovietice de aceea, în luna martie 1946, părintele Nicolae Chiriță a fost arestat de organele NKVD-iste. A fost acuzat de agitație antisovietică și judecat la zece ani de lagăr în Siberia, de unde nu s-a mai întors.   


                                            Protoiereu Ioan Lisnic  

marți, 7 iulie 2015

Preotul Nicolae Ciobanu - condamnat pentru agitație antisovietică
                   

Preotul Nicolae Ciobanu -
condamnat pentru agitație antisovietică


     
S-a născut la 1 iunie 1898 în localitatea Horodiște, jud. Lăpușna. După absolvirea Seminarului Teologic în 1922, a fost hirotonit preot pe seama Bisericii Sf. Arh.  Mihail din Soloneț, jud. Soroca. În anul 1930 a fost transferat la Biserica Sf. Nicolae din Domulgeni același județ.
Începând cu anul 1936, părintele Nicolae devine memebru al echipei misionare eparhiale. La ședința cursurilor misionare care au avut loc în zilele de 13-14 iulie 1936 la Bălți, P.C.Sa a vorbit despre ”cauzele care au provocat și mențin stilismul”.
Ultima parohie a părintelui Nicolae Ciobanu a fost com. Stoicani,  jud. Soroca, cu Biserica Sf. Pantelimon.
În primul an de ocupație sovietică (1940-1941), s-a stabilit la Chișinău pentru a se repatria în România. La 14 decembrie 1940, a fost arestat de către organele NKVD-iste și condamnat pentru agitație antisovietică. A fost judecat la zece ani de lagăr, fiind deportat la 19 iunie 1941 într-un lagăr din regiunea Arhanghelsk, de unde nu s-a mai întors.


                                   Protoiereu Ioan Lisnic
luni, 6 iulie 2015

Preotul Ioan Moraru - condamnat la ani grei de temnităPreotul Ioan Moraru –
condamnat la ani grei de temnită  S-a născut în anul 1901 în com. Zaicani, jud. Bălți. După absolvirea Seminarului Teologic în 1926, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Hâjdeva, jud. Hotin cu Biserica  Sf. Dimitrie.
       La 22 iulie 1929, parohia Hâjdeva a fost vizitată canonic de către P.S.Episcop Visarion al Hotinului (1923-1935) împreună cu consilierul eparhial protoiereul Dimitrie Popovici, protoiereul cercului și părintele misionar eparhial. Iată și câteve impresii ale vizitatorilor: ”Parohul preot Ioan Moraru este de curând venit în această parohie. Biserica veche în stil românesc, curat îngrijită, biblioteca în regulă, cancelaria asemenea. Casa parohială este veche. Poziția satului frumoasă, enoriașii ucraineni, cam indeferenți și sunt și rătăciți pe chestia calendarului”.
       Ultima parohie a părintelui Ioan Moraru a fost com. Camenca, jud. Bălți, cu Biserica Sf. Arh. Mihail.
       După instaurarea puterii sovietice din 1940-1941 mulți preoți se adunau la Chișinău pentru a se repatria. Printre acești preoți era și părintele Ioan Moraru. A fost arestat de către organele NKVD-iste din Chișinău, la 23 decembrie 1940. Era invinuit cum că a vrut să treacă clandestin în România. Judecata l-a condamnat la opt ani de detenție, fiind deportat într-un lagăr din interiorul URSS-ului, de unde nu s-a mai întors.


                                     Protoiereu Ioan Lisnicjoi, 2 iulie 2015

Preotul Tudor Sadovici– condamnat în timpul prigoanei împotriva credinței

   

           
Preotul Tudor Sadovici – condamnat
în timpul prigoanei împotriva credinței


S-a născut în anul 1920. A studiat la Școala de Cântăreți Bisericești din Mănăstirea Rudi, jud.Soroca, în perioada 1936-1940 și 1941-1942. În anul 1945 era cântăreț la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Râșcani, r-nul Râșcani, jud. Bălți.
A fost hirotonit preot, cu examen de preot și numit la începutul anului 1952 paroh la Biserica Sf. Arh. Mihail din Soloneț, r-nul Vertiujeni, jud Soroca, apoi transferat la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Șipca, r-nul Rezina, jud. Orhei.
La cererea credincioșilor din parohiile învecinate, oficia slujbe religioase în unele biserici scoase de la evidență din r-nul Rezina. Îndruma credincioșii ca să scrie petiții pentru punerea în funcțiune a bisericilor. În alte parohii, ajuta consiliile parohiale la inventarierea bisericilor, întocmind acte prin care bisericile respective urmau să fie deschise. 
A fost arestat, fiind învinuit și de neachitarea la stat a unui impozit exagerat de mare și supus la chinuri cumplite. Temnița comunistă l-a condamnat indirect la moarte, prin boala dobândita în urma persecuțiilor. În vara anului 1958, la scurt timp după eliberare, trece la Domnul.


                          Protoiereu Ioan Lisnic